Politie en Justitie

Zware straffen voor drugssmokkel via haven Curaçao

WILLEMSTAD – Het gerecht in eerste aanleg heeft negen verdachten veroordeeld tot forse gevangenisstraffen voor hun betrokkenheid bij omvangrijke drugstransporten tussen 2019 en 2021. De straffen lopen uiteen van 42 maanden tot 14 jaar.

Deze zaak heeft een uitgebreid dossier onthuld waarin de cruciale rol van havenmedewerkers duidelijk werd. Vier van de negen verdachten waren werkzaam in de haven en hielpen bij het manipuleren van containers die zowel binnen als buiten de haven werden gevuld met cocaïne en hennep.

Het gerecht benadrukte de ernst van de misdrijven door te wijzen op de grote bedreiging die de drugshandel vormt voor de samenleving, onder meer door de criminaliteit die ermee gepaard gaat. Er werd ook specifiek gewezen op het misbruik van hun positie door de havenmedewerkers, wat het vertrouwen van de samenleving ernstig ondermijnt.

Opvallend was het gebruik van de versleutelde berichtenapp SKY-ECC door enkele verdachten, wat essentieel bewijsmateriaal leverde voor het onderzoek. De meeste verdachten hebben zich beroepen op hun zwijgrecht, wat door het gerecht als een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel werd beschouwd en hen zwaar werd aangerekend.

De zaak heeft niet alleen geleid tot zware veroordelingen, maar benadrukt ook de noodzaak van integriteit onder havenpersoneel. Het Openbaar Ministerie van Curaçao is vastberaden om verdere stappen te ondernemen tegen medewerkers die de veiligheid van de haven in gevaar brengen.

De verdachten hebben de mogelijkheid om binnen veertien dagen in hoger beroep te gaan tegen het vonnis.

Deel dit artikel