Nieuws Curaçao

Caribische Hervormingsentiteit bindt vooral Nederland aan Curaçao

Economische, financiële, sociale en institutionele hervormingen zijn nodig om drie landen in het Koninkrijk weerbaar en veerkrachtig te maken. Althans, dat is wat Den Haag vindt nu de coronacrisis ontegenzeggelijk de zwaktes van politiek, bestuur en economie heeft blootgelegd. Zonder hervormingen en investeringen gaat er geen geld naar de eilanden in het kader van de coronasteun op korte en lange termijn.

Opinie | door Dick Drayer

Bol AlgemeenBol Algemeen

De situatie waarin de landen nu terecht zijn gekomen geeft geen ruimte meer voor verder uitstel. De kosten van de overheid moeten fors omlaag zodat de belastingdruk kan worden gereduceerd om investeringen en binnenlandse consumptie te stimuleren.

Entiteit

Centraal in de plannen van Den Haag staat de Caribische Hervormingsentiteit of welke naam eraan zal worden gegeven. Die krijgt tot taak om toezicht te houden op de afspraken die vastgelegd zijn in de landspakketten

Met de oprichting van de Entiteit wordt niet alleen Curaçao gebonden, maar ontstaat er een commitment aan beide kanten van de oceaan. De vrijblijvendheid waarmee Nederland gezicht gaf aan de de relatie binnen het Koninkrijk de afgelopen decennia is voorbij.

Curaçao en Nederland weten uit ervaring dat als afspraken niet wettelijk worden vastgelegd, er vaak ook niets van komt. Op het gebied van overheid en financiën, economische hervormingen, zorg en onderwijs en het versterken van de rechtsstaat bindt Nederlands zich nu echt politiek/bestuurlijk tot aan 2027. En ook Curaçao kan er niet meer onderuit, ongeacht het signatuur van volgende regeringen.

De dwang die achter de uitvoering van de Entiteit is ingebouwd, de consensus Rijkswet mag dan wat ongemakkelijk voelen voor Curaçao, zij zal het economisch vertrouwen vergroten omdat het kabinet overstijgend werkt. De Entiteit is dwingend naar hervormingen en duldt geen verder uitstel. Bovendien zit er een enorme stok achter de deur, die investeerders mogelijk over de streep trekken: bij weigering van uitvoering volgt er een Algemene Maatregel van Rijksbestuur.

—————-

  • Volgende aflevering: Overheid en Financiën, wat levert het landspakket Curaçao op?

Lees ook:

Deel dit artikel