Nieuws Curaçao

Collectie Juliana Brenneker volledig digitaal online

WILLEMSTAD – De collectie van Elis Juliana en Pater Paul Brenneker is volledig gedigitalieerd en online. Een prestatie van formaat, want de documenten hebben bijna een eeuw in een lekkende schuur gestaan, waar het papier letterlijk was ‘gebakken’ en waterschade had opgelopen. Dat meldt het Nationaal Archief.

De twee antropologen vonden in de jaren zestig in een schuur bij de gouvernementsplantage Dokterstuin/Pannekoek een kist vol documenten. Daarin bevond zich de bedrijfsvoering van de plantage rond de jaren van de afschaffing van de slavernij. 

Unieke documenten die het enige decentraal gevormde plantage-archief bleek te zijn op Curaçao. Een collectie met een grote cultuurhistorische waarde, zegt het Nationaal Archief. 

Het was een gouvernementsplantage, dus gaf een goede inkijk wat het overheidsbeleid was, vlak na de afschaffing van de slavernij. In vele opzichten geeft het een dynamischer beeld dan het statische verhaal van paga tera dat na de afschaffing leidend zou zijn geweest. 

In de nieuwsbrief van het Nationaal Archief is beschreven hoe de restauratie van de documenten is aangepakt. In onderstaande video is dat in beeld gebracht.

Het Nationaal Archief kreeg de documenten in de jaren zeventig van de vorige eeuw. De materiële staat heeft het niet toegestaan om de archieven voor onderzoekers ter inzage te geven. Reden waarom in 2016, bij de aanstelling van de nieuwe restaurator, Valerie Martens-Monier bij het Nationaal Archief, deze collectie prioriteit kreeg. 

Unesco

Het archief dat volgens het Nationaal Archief van zulk evident belang is dat het waarschijnlijk als Memory of the World wordt erkend, Daarin wordt documentair erfgoed opgenomen dat van belang is voor de wereldgeschiedenis en een uitzonderlijke universele waarde heeft voor de mensheid.

Er wordt gelet op de authenticiteit (originele) documenten, de relevantie van de documenten voor de wereld, duurzaam beheer en toegankelijkheid voor het publiek.

Deel dit artikel