Curaçao

Kwart leerlingen naar de Havo

Het gemiddelde resultaat dit jaar van de EFO-toets is net als vorig jaar, 61 procent. Dat is net iets meer dan het gemiddelde over de laatste negen jaar. Rekenen en Wiskunde (R&W) heeft een iets lagere score vergeleken met vorig jaar, terwijl de gemiddelde score voor Nederlands weer iets is gestegen. De score op Papiaments bleef gelijk.

In totaal heeft 26% van de leerlingen een havo-advies gekregen, 67% een vsbo-advies en 6% een ago-advies.

De toetsafname heeft plaats gevonden tussen 3 en 10 mei. Leerlingen die ziek of afwezig waren bij één of meer afnamedagen, kregen van hun schoolbestuur de mogelijkheid om van 13 tot 16 mei de toetsen in te halen.

In totaal deden 1866 leerlingen mee aan de EFO-toets. Zeventien leerlingen hebben een of meer toetsonderdelen moeten inhalen. Daarvan is één leerling niet komen opdagen.

Gemiddelde score
Onderstaand overzicht geeft de behaalde gemiddelde toetscores aan per toetsonderdeel in 2016, 2017, 2018 en 2019 (het totaal aantal te behalen scores per onderdeel is 90).

EFO  – 2016 EFO  – 2017 EFO – 2018 EFO – 2019
Nederlands  50,87 = 51 45,19 = 45  48,49 = 48 50,72 = 51
Papiaments  64,01 = 64 64,47 = 64 61,31 = 61 60,81 = 61
Rekenen en Wiskunde  54,21 = 54 56,59 = 57 55,61 = 56 53,95 = 54

 

Deel dit artikel