Nieuws Curaçao

Nederland geeft 62 miljoen gulden voor schoolgebouwen

Nederland geeft 62 miljoen gulden voor schoolgebouwen

Het Nederlandse kabinet stelt eenmalig een bedrag van ruim 62 miljoen gulden beschikbaar voor onderwijshuisvesting op Curaçao.

Deze middelen zullen onder regie en toezicht van het COHO worden uitgegeven, op basis van objectieve vaststelling van de behoefte en planning.

Vooruitlopend hierop wordt ruim 1 miljoen gulden van het genoemde bedrag ingezet voor het lenigen van de hoogste noden, zoals lekkende daken en veiligheidsissues.

De vrijmaking van de gelden is een direct gevolg van de ondertekening van het politieke akkoord op 2 november tussen Nederland en Curaçao voor ontwikkeling en hervorming.

Deel dit artikel