Nieuws Curaçao

UDC verdedigt betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van haar politieke peilingen

University of the Dutch Caribbean | Foto Bea Moedt

WILLEMSTAD – De University of the Dutch Caribbean UDC en haar Kenniscentrum op Curacao hebben bijna drie decennia lang een cruciale rol gespeeld in het uitvoeren van onderzoeken voor diverse organisaties en bedrijven. Recentelijk stond hun politieke en staatkundige onderzoek in de schijnwerpers, en in reactie op kritiek van sommige politici, heeft UDC de noodzaak van betrouwbaar onderzoek en onafhankelijkheid benadrukt.

In het hart van elke onderzoeksinspanning staan drie cruciale factoren, waarbij representativiteit voorop staat, aldus UDC. “Dit houdt in dat de steekproef aselect moet zijn, waarbij elke persoon een gelijke kans heeft om te worden ondervraagd. Daarnaast is betrouwbaarheid van essentieel belang, waarbij herhaalbaarheid van resultaten een grote rol speelt”, zegt Cyriel van der Vegt, een van de hoofdonderzoekers.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

“Om dit te garanderen, moet de steekproefomvang voldoende groot zijn. Ten slotte is de formulering van de vragen van groot belang om relevante, objectieve en eenduidige antwoorden te verkrijgen. UDC besteedt aandacht aan deze factoren, hoewel dit tijds- en kostenintensief kan zijn”, erkent de andere hoofdonderzoeker, Carline Nissa.

Financiering

In tegenstelling tot onderzoeken voor organisaties, is maatschappelijk en politiek onderzoek complexer. UDC heeft doorgaans zelf gefinancierd onderzoek uitgevoerd, om de onafhankelijkheid te waarborgen en externe invloeden te vermijden. “Hierdoor kunnen we de onderzoeksresultaten zonder enige belemmering publiceren. Dit onderscheidt ons van bedrijfsgerichte onderzoeken, waar resultaten vaak vertrouwelijk blijven”, zegt Nissa.

Een ander verschil betreft de financiering. “Onderzoek is kostbaar vanwege de vereiste kwaliteit. Hoewel UDC onder strikte voorwaarden financiële bijdragen accepteert van organisaties en individuen, garandeert dit geen beïnvloeding van het proces, de resultaten of de publicatie. Enkele media op Curacao hebben het belang van degelijk onderzoek erkend en hebben financiële steun verleend, zoals de Èxtra.”

UDC begrijpt dat ze de bevolking persoonlijke vragen stellen en benadrukt dat het vertrouwen van de respondenten cruciaal is. Respondenten worden aangemoedigd door de gedachte dat hun meningen op de meest nauwkeurige wijze worden gerapporteerd. Daarom pleit UDC al geruime tijd voor overheidsbudget om onafhankelijk onderzoek te waarborgen, en niet afhankelijk te zijn van externe financiering.

Realiteit

Het onderzoeksinstituut benadrukt dat zowel de vragen over staatkundige structuur als vertrouwen in politici zorgvuldig zijn gesteld en dat de resultaten de huidige realiteit weerspiegelen. UDC erkent dat niet alle gewenste vragen kunnen worden gesteld binnen de beperkte tijd van een respondent. Desondanks gaat UDC met toewijding door met het uitvoeren van dergelijk onderzoek.

“In een tijd waarin betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van onderzoek essentieel zijn, staat UDC op de voorgrond van het waarborgen van deze principes. Met decennia aan ervaring en toewijding blijft het instituut een cruciale rol spelen in het leveren van waardevolle inzichten voor de samenleving”, aldus Van der Vegt.

Deel dit artikel