Curaçao

Drop-out commissie aan het werk

Door Persbureau Curacao


Curaçao heeft weer een drop-outcommissie, die ervoor moet zorgen dat iedereen die leerplichtig is ook echt naar school gaat. In de commissie zitten vertegenwoordigers van schoolbesturen, vakbonden en ministerie van Onderwijs. De regering heeft in haar regeerakkoord opgenomen dat er geen enkele leerplichtige buiten de boot mag vallen. Om die reden moet de commissie ook zorgen dat kinderen van ongedocumenteerde mensen, dus zonder verblijfsvergunning, naar school gaan.

Deel dit artikel