Nieuws Curaçao

SER: Overheid Sint Maarten heeft geen zicht op ongebreidelde aanwezigheid en groei van de loterijsector

PHILIPSBURG – De overheid van Sint Maarten heeft totaal geen zicht op de loterijsector op het eiland. Dat is te concluderen uit een rapport van de Sociaal Economische Raad, die onderzoek deed naar de sociaal-economische impact van loterijhokjes in lage-inkomensgebieden.

Zeven operationele loterijvergunninghouders op Sint Maarten runnen ongeveer 360 verkoopkantoren van loten. Omgerekend ruim twee loterijhokjes per vierkante kilometer. 

Het ministerie van Tourism, Economic Affairs, Transportation & Telecommunication is belast met het documenteren van alle loterijhokjes op St. Maarten, maar uit het onderzoek van de SER blijkt dat loterijvergunninghouders het ministerie niet informeren over nieuwe locaties. Daarom kan het werkelijke aantal loterijhokjes in feite veel hoger zijn, aldus de SER.

De SER zegt voorts dat er sprake is van een ongereglementeerde realiteit van loterijhokjes, waarbij er geen beperkingen zijn op het aantal verkooppunten dat een vergunninghouder met zijn vergunning mag vestigen.

Drie keer zoveel

Het eiland heeft naar nu blijkt ruim drie keer zoveel geregistreerde loterijhokjes per vierkante kilometer in vergelijking met het aantal hokjes dat is toegestaan op andere eilanden, zoals Curaçao.

Bovendien geeft het ministerie loterijvergunningen voor onbepaalde tijd af, in tegenstelling tot de tijdelijke looptijd van vijf jaar zoals vastgelegd in de Loterijverordening.

Ook kent de huidige wetgeving volgens de SER geen enkele vorm van maatschappelijke verantwoordelijkheid of verplichtingen van de loterijvergunninghouder om gokverslaving op Sint Maarten actief te voorkomen en/of terug te dringen.

Uit een studie van de Gambling Research Exchange uit 2017 bleek al dat er een hogere prevalentie van gokken is onder bevolkingsgroepen die in armoede leven dan onder de algemene bevolking.

Handhaving en naleving

De SER adviseert de regering unaniem om de handhaving en naleving te versnellen en het Besluit loterijvergunning aan te passen om specifiek te zorgen voor een goede regulering van loterijen en hun verkooppunten, waaronder beperking van het aantal toegestane verkooppunten en wederverkopers per vergunninghouder.

Verder beveelt de raad boetes aan bij het niet naleven, in combinatie met een verhoging van de huidige maximumstraf van 5.000 gulden, en toename van due diligence bij het afdwingen van naleving van toepasselijke wetten.

In het geval dat de overheid kiest voor de implementatie van een Gaming Control Board, om deze entiteit vervolgens in staat te stellen alternatieve manieren te onderzoeken om naleving binnen de game-industrie af te dwingen.

De SER beveelt ook een amendement aan om de minister de mogelijkheid te geven om van alle loterijvergunninghouders geld te vragen om via de overheid of een ander bestuursorgaan bij te dragen aan een maatschappelijk belang dat verband houdt met kansspelverslaving en het voorkomen ervan.

De SER beveelt ook een audit aan van alle loterijvergunninghouders en loterijhokjes om een ​​diepgaand inzicht te krijgen in de omvang van de kansspelindustrie van loterijhokjes op Sint Maarten.

Verslaving

De SER stelt dat er sinds 1995 geen bruikbare gegevens beschikbaar zijn over de omvang van de kansspelverslaving op Sint Maarten. De overheid van Sint Maarten is wettelijk verplicht om de nodige maatregelen te nemen om adequate zorg te bieden aan personen die lijden aan psychische aandoeningen zoals gokken verslaving, aldus het rapport.

De Raad constateert een ernstige stijging van het aantal hulpvragers en een laag aantal psychiaters. Er zijn op dit moment geen vormen van gespecialiseerde zorg voor personen met een (gok)verslaving.

De SER stelt in haar advies dat de houders van loterijvergunningen ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Daarom moeten de inkomsten uit de kansspelbelasting worden besteed aan programma’s die het risico op het ontwikkelen van een gokverslaving voorkomen en effectief verminderen, met inbegrip van de financiering van programma’s die gericht zijn op het verbeteren van de zorg voor personen die aan een dergelijke verslaving lijden.

De SER adviseert om de zorg voor psychische aandoeningen op te nemen in de verzekeringspakketten, aangezien verslavingszorg van Stichting Mental Health of Stichting Turning Point op dit moment niet wordt vergoed.

Het aantal loterijhokjes en wederverkopers in gemeenschappen met lagere inkomens moet worden beperkt, volgens advies van de SER. Loterijverkooppunten mogen niet binnen een straal van honderd meter van scholen, ziekenhuizen, klinieken, kerken, banken en revalidatiecentra worden geplaatst.

De SER adviseert ook een verbod van vergunninghouders om loten te verkopen aan kwetsbare personen, waaronder – mogelijk – personen die lijden aan een ernstige kansspelverslaving.

Deel dit artikel