Nieuws Curaçao

Centrale Bank Curaçao en Sint-Maarten neemt actie tegen klimaatverandering 

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten heeft belangrijke stappen gezet in de strijd tegen klimaatverandering en de bescherming van de financiële sector tegen de gevolgen ervan. Met het oog op de toekomst richt de bank zich op het verminderen van de impact van klimaatverandering en het voorbereiden van de financiële wereld op de economische veranderingen die hiermee gepaard gaan. De trigger om dit te doen, kwam vanuit de verzekeringswereld op de eilanden.

Klimaatverandering, met een stijgende wereldtemperatuur als gevolg, brengt twee belangrijke uitdagingen met zich mee voor de financiële sector. Ten eerste moeten er grote investeringen worden gedaan om te voldoen aan internationale afspraken zoals het Akkoord van Parijs, die gericht zijn op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. 

Ten tweede moeten financiële instellingen zich voorbereiden op de economische gevolgen van klimaatverandering, zoals veranderingen in de waarde van investeringen en de noodzaak om over te stappen op een meer milieuvriendelijke manier van werken.

Actieplan 

De Centrale Bank heeft een plan opgesteld voor de periode 2022-2025 om deze uitdagingen aan te pakken. Het doel is om een duidelijk beeld te krijgen van de risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt voor Curaçao en Sint-Maarten, en om bij te dragen aan een duurzamere economie.

De Centrale Bank wil samenwerken met zowel lokale als internationale organisaties om bewustzijn over klimaatverandering te vergroten en ‘groene’ economische initiatieven te stimuleren. 

Er zal onderzoek worden gedaan naar de invloed van klimaatverandering op de financiële sector. De bank plant in 2024 een groot onderzoeksproject om meer inzicht te krijgen in hoe financiële instellingen worden beïnvloed door klimaatgerelateerde risico’s.

De Centrale Bank werkt samen met regionale en internationale toezichthouders om een toezichtsysteem te ontwikkelen dat rekening houdt met klimaatverandering. Dit systeem zal de banken helpen zich voor te bereiden op en te reageren op de risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt.

De acties van de Centrale Bank tonen aan dat de bank serieus werk wil maken van klimaatverandering en de bescherming van de financiële sector in Curaçao en Sint-Maarten. Door samen te werken, onderzoek te doen en een stevig toezichtkader op te zetten, speelt de Centrale Bank mogelijk een cruciale rol in het aanpakken van de economische uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt.

Deel dit artikel