Nieuws Curaçao

Curaçao vraagt Nederland 300 miljoen gulden voor noodpakket

 • Meeste geld nodig voor begrotingssteun; 466 miljoen
 • Verzoek ondersteuning betalingsbalans volgt separaat

Willemstad – Van de 765,5 miljoen gulden die het Land Curaçao vraagt
aan Nederland ter financiële ondersteuning in verband met de coronacrisis, is bijna 300 miljoen bestemd voor het ‘noodpakket banen, economie en sociale weerbaarheid’, terwijl 466 miljoen ‘begrotingssteun’ betreft. Dat meldt het Antilliaans Dagblad.

Genoemde bedragen zijn ter  overbrugging van de komende drie maanden: april, mei en juni. De krant weet ook dat in eerste instantie wordt verzocht om een initiële ondersteuning van 255,2 miljoen gulden, namelijk voor de maand april.

Het gisteren door de regering- Rhuggenaath bekendgemaakte totaalbedrag van 765,5 miljoen – op basis van input van de Commissie Noodfonds – is nog zónder ondersteuning voor de  betalingsbalans meegerekend; voor bijstand aan de deviezenpositie van de  monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten zal in Den Haag een separate aanvraag worden ingediend. Eerder becijferde de Centrale Bank CBCS dit op 60 tot 70 miljoen gulden per maand; 180 tot 210 miljoen over drie maanden.

Miljard

Bij elkaar opgeteld gaat het voor Curaçao om een klein miljard voor het tweede kwartaal van dit jaar. In het noodpakket van 299,1 miljoen gulden voor de economie, behoud banen en sociale steunacties is

 • 126 miljoen gereserveerd voor specifiek ‘behoud werkgelegenheid werknemers’;
 • 30 miljoen voor behoud werkgelegenheid zelfstandigen’.
 • Daarnaast 38 miljoen in verband met de doorlopende kosten van ondernemingen (kredietfaciliteit);
 • 20,7 miljoen voor (al) ontslagen flexwerkers en vaste werknemers;
 • 20,5 miljoen gulden voor de weerbaarheid van mensen met een onderstandsuitkering;
 • 30 miljoen ten behoeve van sociale ondersteuning; en
 • 33,9 miljoen in het kader van de reeds aangekondigde maatregelen, waaronder uitstel en afstel van bepaalde belastingen (‘Alivio 1’).           

De ondersteunende maatregelen worden als ‘uiterst urgent’ gekwalificeerd. De economie van Curaçao is, aldus de regering, zo goed als volledig stil komen te staan. De liquiditeitspositie van de overheid wordt omschreven als ‘nijpend’. Bedrijven en bevolking maken zich grote zorgen en zijn onzeker. Acute eerste begrotingsondersteuning is op dit moment ‘op de kortst mogelijke termijn nodig’, want de gevolgen van de coronacrisis ‘gaan de financiële absorptie- en spankracht van Curaçao ver te boven’. 

Het grootste deel van wat door Curaçao aan het Nederlandse kabinet-Rutte en de Rijksministerraad (RMR) ter ondersteuning is gevraagd, betreft het geraamde begrotingstekort van 466,4 miljoen. Het gaat om ‘meeruitgaven’ vanwege de bestrijding van het coronavirus en de  budgettaire doorwerking’ van de gevolgen van de crisis op de overheidsbegroting.

Begrotingssteun

De begrotingssteun omvat onder meer ‘acute liquiditeitssteun’ om noodzakelijke uitgaven en verplichtingen te kunnen betalen. Het bedrag van 466,4 miljoen is opgebouwd uit

 • 304,2 miljoen gulden minder aan overheidsinkomsten (door de coronacrisis);
 • 81,3 miljoen aan eerder vastgestelde verlaging inkomsten; en
 • 80,9 miljoen aan extra uitgaven, zoals uitvoeringskosten en extra bijdragen aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Solidariteit

Op banken, verzekeringsinstellingen en verhuurders is al – met succes – een beroep gedaan om naar vermogen een bijdrage te leveren; dit zal ook gevraagd worden van overheidsentiteiten en tevens van ambtenaren. En naar de toekomst toe zal onder andere worden gekeken naar een verbreding van de belastinggrondslag. De regering-Rhuggenaath is van mening en ervan overtuigd dat de coronacrisis offers vergt en vraagt om solidariteit.  

Deel dit artikel