Nieuws Curaçao

De Douane van Curaçao krijgt extra ondersteuning

WILLEMSTAD – De Douane van Curaçao gaat op de schop. De organisatie gaat een verbetertraject in. Wat de specifieke problemen zijn is niet bekend gemaakt, maar in het kader van COHO is in het landspakket een aantal projecten opgenomen om de rechtsstaat te versterken. De Douane is daar een van.

Een speciale werkgroep heeft een transformatieplan opgesteld, waarin diverse verbeteringen geïdentificeerd zijn. Om die te kunnen implementeren is de nodige specialistische kennis vereist, die extra managementcapaciteit vergt. Het huidige management team van de douane onder leiding van het waarnemend hoofd Soraya Pols-Stick wordt nu bijgestaan door een gespecialiseerd ondersteuningsteam. 

Dit team moet op effectieve wijze ondersteuning geven bij het doorvoeren van de noodzakelijke procesmatige en organisatorische verbeteringen. De eindverantwoordelijkheid blijft echter bij het waarnemend hoofd van de douane. 

De ondersteuners rapporteren over de uitvoering van hun werkzaamheden rechtstreeks aan de minister van Financiën. Elke drie maanden zal de voortgang van de implementatie van verbeteringen en de realisatie van de nog vast te stellen doelstellingen met het waarnemend hoofd worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zal het ondersteuningsteam de minister adviseren over een nieuw te installeren managementteam voor de douane.

Deel dit artikel