Economie

Flow en Consumentenbond zoeken samen naar oplossingen klachtenregen

WILLENSTAD – Vorige week heeft de Consumentenbond van Curaçao samen gezeten met het managementteam van telecommunicatiebedrijf FLOW. De bijeenkomst was gericht op het bespreken van de talloze klachten die consumenten hebben geuit over de producten en diensten van FLOW, zoals aangegeven in een brief van de stichting aan het bedrijf.

De gesprekken verliepen in een constructieve sfeer, waarbij Fundashon pa Konsumidó de gelegenheid kreeg om alle punten die volgens hen verbeterd moeten worden aan te kaarten. Uit het persommunique van de Consumentenbond wordt niet duidelijk welke punten dat zijn.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Het management van FLOW stond volgens de bond open voor de feedback en erkende de aangedragen punten, met beloftes voor snelle verbeteringen op sommige gebieden. Andere kwesties, zoals updates aan FLOW’s infrastructuur, vereisen meer tijd om op te lossen.

FLOW deelde ook hun plannen om de communicatie met hun klanten te verbeteren. Dit omvat betere voorlichting over het effectief gebruik van hun producten en diensten om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen. Daarnaast werkt FLOW aan een gestructureerde en gerichte aanpak om klachten van klanten aan te pakken.

De tariefverhogingen, die volgens FLOW onvermijdelijk zijn geworden door wereldwijde inflatie, werden ook besproken. Deze stijgingen zijn volgens FLOW noodzakelijk om de bedrijfsvoering voort te kunnen zetten.

De vergadering eindigde met de toezegging dat FLOW zich zal focussen op effectievere en transparantere communicatie. Fundashon pa Konsumidó zal de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden om te verzekeren dat de consumentenrechten beschermd blijven.

Deel dit artikel