Nieuws Curaçao

Germaine Rekwest ondersteunt Silvania bij verdragsbeleid Curaçao pal na haar promotie

LEIDEN – Germaine Rekwest gaat minister Javier Silvania ondersteunen bij het verdragsbeleid voor Curaçao. De benoeming komt een week nadat Rekwest promoveerde aan de Universiteit Leiden. De titel van haar promotieonderzoek luidde Een fiscaal verdragsbeleid voor Curaçao: een onderzoek naar een instrumentarium voor het ontwikkelen van een fiscaal verdragsbeleid voor Curaçao

De benoeming werd bekend gemaakt in het reisverslag van Silvania, die bij de promotie aanwezig was.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Promotieonderzoek

Haar promotieonderzoek richtte zich op het belastingverdragsbeleid van Curaçao vanuit een internationaal perspectief. Haar onderzoek had niet tot doel om aanbevelingen te doen over de technische aspecten van een belastingverdragsbeleid of een modelverdrag. 

Het doel van haar onderzoek was eerder om de voorwaarden voor het opbouwen van een netwerk van belastingverdragen in kaart te brengen. 

Germaine heeft op basis van literatuuronderzoek en kwalitatief en kwantitatief onderzoek enerzijds de obstakels voor Curaçao onderzocht als het gaat om het sluiten en ratificeren van belastingverdragen. 

Aan de andere kant, zij heeft onderzoek gedaan naar welke overwegingen voor Curaçao relevant zijn als het gaat om het opbouwen van een belastingverdragsnetwerk. 

De uitkomst van haar onderzoek is een evaluatiekader dat voor Curaçao als leidraad kan dienen bij het vormgeven van een belastingverdragsbeleid of het aanpassen van een mogelijk bestaand (maar niet gepubliceerd) belastingverdragsbeleid. 

Rekwest was hiervoor onder andere universitair docent belastingrecht aan de Universiteit van Curaçao, de Erasmus Universiteit Rotterdam en Tilburg University. Ook doceerde zij belastingrecht aan Hogeschool Rotterdam. Zij was tevens bestuurslid van Stichting Ocan.

Deel dit artikel