Nieuws Curaçao

Kustwacht Curaçao verscherpt toezicht op zee 

WILLEMSTAD – Tijdens meerdere controlepatrouilles op zee heeft de Kustwacht van Curaçao 39 processen-verbaal opgesteld voor verschillende overtredingen.

De controles waren voornamelijk gericht op het tegengaan van illegale charters, het aanpakken van gevaarlijk vaargedrag bij het gebruik van waterscooters, en het controleren van de geldigheid van scheepsdocumenten en de aanwezigheid van veiligheidsmiddelen aan boord.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Deze controles zijn een gezamenlijke inspanning van de Kustwacht, de Havenveiligheidsinspectie, het Korps Politie Curaçao en de Douane. Samen houden zij toezicht bij diverse stranden en baaien.

Met het oog op de toekomst zal de Kustwacht haar toezicht verscherpen en strenger optreden tegen overtredingen. Dit kan resulteren in het uitdelen van boetes, en in ernstige gevallen kan zelfs beslag worden gelegd op vaartuigen. Bootbezitters wordt daarom dringend geadviseerd zich aan de regels te houden en ervoor te zorgen dat zij geldige scheepsdocumenten bij zich hebben.

Daarnaast benadrukt de Kustwacht het belang van regelmatig onderhoud van boten. Eigenaren worden aangespoord om te zorgen voor voldoende veiligheids- en reddingsmiddelen aan boord, zoals zwemvesten, zaklampen, EHBO-kits, voldoende water, brandblussers, een VHF-radio of een opgeladen mobiele telefoon. 

In geval van nood kunnen booteigenaren en andere zeelieden contact opnemen met de Kustwacht via telefoon of WhatsApp. Met deze verhoogde inzet en strikte handhaving hoopt de Kustwacht de veiligheid op zee rondom Curaçao te verbeteren.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Deel dit artikel