Nieuws Curaçao

Persconferentie performance Belastingdienst gaat niet door

WILLEMSTAD – De minister van Financiën heeft de geplande persconferentie van vandaag over de Belastingdienst afgezegd. 

Tijdens de persconferentie zou worden ingegaan op de resultaten van het onderzoek over de projecten van Bearingpoint bij de Belastingdienst, die door de Stichting Overheidsaccountantsbureau SOAB zijn uitgevoerd. 

De minister heeft eerder deze week, via een brief aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van SOAB, een verzoek ingediend om de medewerkers die bij het onderzoek betrokken waren ter beschikking te stellen voor het geven van een presentatie tijdens de persconferentie. 

Maar daar gaan Hoewel de medewerkers van SOAB zich tijdens de persconferentie alleen hoefden te richten op de technische aspecten van het onderzoek en het beantwoorden van technische vragen, is het verzoek van minister Silvania schriftelijk afgewezen. De RvT geeft in de brief aan dat het gaat om een vraagstuk waarmee zij zich, gezien hun rol als toezichthouder, niet kunnen inlaten en verwijst de minister vervolgens naar de RvB van SOAB.

In een tweede brief, afkomstig van de de algemeen directeur van SOAB, wordt vermeld dat SOAB het verzoek van minister Silvania niet kan honoreren, aangezien publieke mededelingen inzake de onderzoeksresultaten in strijd zouden zijn met de beroepsregels. Het Overheidsaccountantskantoor geeft tevens aan zich te moeten houden aan de fundamentele beginselen van professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vertrouwelijkheid, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid zoals opgenomen in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). De algemeen directeur vermeld daarnaast dat de internationale kwaliteits-standaarden nageleefd dienen te worden en dat het Overheidsaccountants-kantoor wordt getoetst op naleving van de beroepswet- en regelgeving. “SOAB dient zich dientengevolge bij al haar handelen ervan te vergewissen dat de beroepsregels niet worden geschonden”, aldus de algemeen directeur. 

De SOAB geeft aan bereid te zijn om minister Silvania bij te  staan door nadere toelichting te verstrekken bij de invulling van zijn informatieplicht jegens de Staten, tijdens de behandeling van dit rapport in een centrale commissie-vergadering van de Staten. Minister Silvania zal de MFK-fractie verzoeken om de commissie-vergadering inzake dit thema aan te vragen, zodat dit aan de Staten kan worden voorgelegd.

Deel dit artikel