Nieuws Curaçao

Regering Curaçao vindt 2023 succesvol

WILLEMSTAD – Terwijl 2023 ten einde loopt, presenteert het kabinet Pisas II een gedetailleerd overzicht van de prestaties en uitdagingen van de regering. Van economische groei en toerisme tot onderwijs en infrastructuur, de regering van Curaçao zegt te streven naar vooruitgang te midden van blijvende uitdagingen.

Terwijl Curaçao stappen zet richting verbetering en groei, blijven er belangrijke vragen en uitdagingen bestaan. Het jaar 2023 is, volgens de regering, een getuige van vooruitgang, maar ook een herinnering aan de voortdurende inspanningen die nodig zijn om duurzame en inclusieve ontwikkeling te bereiken op het eiland. Het is maar de vraag of daar voldoende stappen in zijn gezet.

Ministeries

De premier benadrukt de start van een crisis- en rampenbeheersingscentrum als een belangrijke stap in noodmanagement. “Dit is een cruciaal project voor onze veiligheid,” zegt de Premier. Echter, kritische vragen blijven over de langetermijneffectiviteit en de integratie met bestaande nooddiensten.

Met talrijke infrastructuurprojecten onderstreept minister Cooper de inzet voor betere mobiliteit. “Onze wegen worden veiliger en toegankelijker,” aldus de minister. Toch blijven zorgen bestaan over de duurzaamheid van deze projecten en de impact op het milieu.

Een opvallende groei in toerisme markeert 2023 als een succesvol jaar. “De toename van toeristen is een drijvende kracht achter onze economie,” verklaart minister Cijntje. Desalniettemin rijzen er vragen over de lange termijn duurzaamheid van deze groei en de afhankelijkheid van externe markten.

Verhoogde belastinginkomsten suggereren een sterke economische positie. Minister Silvania stelt: “We zijn op de goede weg naar financiële stabiliteit.” Echter, kritische stemmen vragen naar de verdeling van deze inkomsten en de effecten op de lagere en middeninkomens.

Verbeteringen in politie, brandweer en immigratiediensten worden belicht. “We investeren in onze veiligheidsdiensten,” zegt minister Hato. Er blijven echter vragen over de transparantie en handhaving van de rechten van burgers.

De focus ligt op het verbeteren van de onderwijskwaliteit. “Elk kind verdient goed onderwijs,” benadrukt minister Van Heydoorn. Deskundigen vragen zich echter af of de huidige maatregelen genoeg zijn om de onderwijskloof te dichten.

Stappen zijn gezet om de gezondheidszorg en het milieu te verbeteren. Minister Pisas en Silvania, die beiden op Volksgezondheid en Milieu waarnemen, merken op: “Gezondheid en milieu zijn prioriteiten voor ons.” Maar zorgen over de toegankelijkheid van gezondheidszorg en effectieve milieubescherming blijven. Bovendien krijgt het ministerie niet zijn eigen minister, wat de prioritisering zou onderstrepen.

Er zijn verbeteringen in sociale voorzieningen, maar kritiek blijft bestaan over de reikwijdte en diepte van deze veranderingen. “We werken aan een betere sociale zekerheid,” zegt de minister. De vraag is echter of deze maatregelen voldoende zijn om de diepgewortelde sociale problemen aan te pakken. Veel Curaçaoënaars leven onder het bestaansminimum en dat gaat deze regeerperiode niet veranderen.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel