Overheid

Uit enquête blijkt: Imago CBCS niet erg positief

Willemstad- Het imago van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) op Curaçao is niet erg positief. Dat is de uitkomst van een onder de lezers van Curacao.nu uitgevoerde enquête door psychologisch adviesbureau Linkels & Partners die de mening peilde over de door Nederland opgelegde voorwaarden voor verdere financiële hulp in het kader van de Covid-crisis.

De enquête werd ook uitgezet via Whatsapp en via de Facebookpagina’s van Linkels & Partners en omvat daarom niet alleen lezers van dit online nieuwsmedium.

De online enquête, die vragen in zowel Nederlands als Papiamentu bevatte, werd in een periode van 48 uur in totaal 1338 keer ingevuld. Voor het beschouwen van de resultaten werden respondenten die geen inwoners zijn, dan wel niet op het eiland zijn geboren, uitgesloten van de analyse. Dit betekent dat de groep respondenten die mee is genomen in de analyse 1178 groot is.

Ook werd de vraag over CBCS niet door alle respondenten ingevuld. Uiteindelijk bleven zo 1115 respondenten over die de vragen over CBCS wel beantwoordden.

Stelling

Met de stelling ‘Onze Centrale Bank (CBCS) is een prestigieus en gerespecteerd instituut’ is maar 24,8% van de respondenten het deels of geheel eens. 48,4% van de respondenten is het met de stelling deels of grotendeels oneens. 26,7% van de respondenten geeft aan het noch eens, nog oneens te zijn met de stelling.

Heel vroeger. Maar al jaaaren niet meer prestigieus, laat staan gerespecteerd -deelnemer aan de enquête

Uit een vergelijking van antwoorden met een op Aruba door hetzelfde bureau gehouden enquête, blijkt dat CBCS slechter scoort dan de Centrale Bank van Aruba (CBA), waar maar 21,3% van mening is dat CBA niet kan worden omschreven als een prestigieus en gerespecteerd instituut.

Deel dit artikel