Nieuws Curaçao

35 miljoen EU-geld voor herstel en nieuwbouw waterzuiveringsinstallaties

WILLEMSTAD – Curaçao krijgt bijna 35 miljoen gulden, zo’n negentien miljoen euro om te investeren in nieuwe waterzuiveringsinstallaties en herstel van bestaande installaties. Dat heeft het ministerie van Algemene Zaken bekend gemaakt.

Er zijn drie waterzuiveringsinstallaties aangelegd op Curaçao: bij Kwartier, Klein Hofje en op de vlakte van Hato ter hoogte van Tera Kòrá. Alleen de installatie bij Kwartier zou nog enigszins werken.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Veel rioolwater verdwijnt bij voormalige vuilstortplaats Shut bij zee. Naast het lozen vanuit trucks lopen op meerdere plekken rioolpijpen de zee in. Op deze manier komt het afvalwater van hele wijken als Brievengat uiteindelijk ongezuiverd in zee. Aan de noordkust, ten westen van Playa Kanoa en ten noorden van Brievengat, zijn er twee lozingslocaties.

Het geld komt van de Europese Unie. Voor het herstel en mogelijke bouw van nieuwe installaties is zes jaar uitgetrokken. 

Deel dit artikel