Nieuws Curaçao

Bijna helft van alle ministers uitlandig

WILLEMSTAD – Curaçao moet het deze week doen met bijna de helft minder ministers, omdat die allemaal in het buitenland zijn.

Premier Gilmar Pisas is in Chili, waar hij de beëdiging van president Boric bijwoont. Ook Charles Cooper, minister van Verkeer en Vervoer is er niet. Onderwijsminister Sithree van Heydoorn zit in Nederland en minister Ruisandro Cijntje van Economische Ontwikkeling is vertrokken naar Dubai met een Curaçaose delegatie.

De afwezigheid van de ministers betekent vooral een drukke agenda voor Javier Silvania. De minister van Financiën moet naast zijn eigen ministerie waarnemen voor drie van de vier afwezige ministers. Het vierde ministerie, die van Onderwijs wordt waargenomen door de minister van Volksgezondheid, Dorothy Pietersz-Janga.


Deel dit artikel