Luchtvaart & Reizen

Caribisch Nederland wordt pilot voor elektrisch vliegen

Mark Harbers - Minister van Waterstaat van Nederland

DEN HAAG – Met de brief aan de Tweede Kamer ‘Masterplan Elektrisch Vliegen’ van 18 februari 2022 en de Innovatiestrategie Luchtvaart van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wordt het Caribisch deel van het Koninkrijk aangewezen als mogelijk pilotgebied voor de introductie van elektrisch vliegen. Dat schrijft minister Mark Harbers aan de Tweede Kamer.

Dankzij de gunstige afstanden tussen de eilanden en de ideale weersomstandigheden biedt elektrisch vliegen een kans om de connectiviteit tussen de eilanden te verbeteren. Elektrisch vliegen leidt niet alleen tot lagere onderhoudskosten, maar uiteindelijk ook tot een verlaging van de ticketprijzen, wat positieve effecten zal hebben op onder meer gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid.

In november 2022 hebben het Caribisch deel van het Koninkrijk en IenW afspraken vastgelegd in een Memorandum of Understanding (MoU) over het verkennen en stimuleren van de implementatie van elektrisch vliegen tussen de eilanden. 

In het kader van dit MoU heeft Ampaire, een Amerikaanse vliegtuigfabrikant, onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van hybride-elektrisch vliegen tussen de ABC-eilanden. Dit onderzoek toont aan dat hybride elektrisch vliegen tussen de ABC-eilanden de directe operationele kosten met gemiddeld bijna 26 procent kan verlagen en de CO2-uitstoot significant kan verminderen.

Op korte termijn zijn de benodigde wijzigingen aan de infrastructuur voor pilotvluchten minimaal. Voor commerciële vluchten op lange termijn zijn meer investeringen nodig, zoals laad- en tankfaciliteiten met hangars op elk eiland. Ampaire schat de investeringskosten voor het starten van pilotvluchten op ongeveer zes miljoen euro, voornamelijk voor arbeids- en personeelskosten, onderhoud en transport.

Er zijn in het MoU geen afspraken gemaakt over de financiering van een eventuele pilot. Het initiatief vereist een inspanning van het gehele luchtvaartecosysteem. Momenteel hebben noch IenW noch de ABC-eilanden middelen beschikbaar om een dergelijke investering te financieren. 

Er zal gezamenlijk naar alternatieve financieringsmogelijkheden worden gezocht, zoals Europese subsidies en het Nationaal Groeifonds. IenW zal ondertussen blijven werken aan het opstellen van passende randvoorwaarden, zoals eventuele aanpassingen in wet- en regelgeving en het waarborgen van veiligheid.

Deel dit artikel