Nieuws Curaçao

Celstraf voor Curaçaose man die van dichtbij op partner schoot

WILLEMSTAD – Een 61-jarige man afkomstig uit Curaçao is door de Rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk, vanwege een schietincident waarbij hij van korte afstand op zijn toenmalige partner schoot. Het incident vond plaats in oktober 2022 in Valkenswaard, waarbij het slachtoffer slechts op het nippertje aan ernstig letsel ontsnapte.

Het slachtoffer werd midden in de nacht beschoten in haar slaapkamer, waarbij de kogel haar ternauwernood schampte. Na het voorval rende ze naar haar buren voor hulp, die direct het alarmnummer belden. De dag na het incident ontdekte ze een revolver onder haar bed, verstopt in een schoen van de verdachte. Ze wees hem onmiddellijk aan als de schutter.

Maar de verdachte beweerde dat hij buiten stond op het moment van het incident, omdat het slachtoffer hem had weggestuurd. Hij beweerde dat het slachtoffer het letsel zelf had toegebracht en dat hij hier niets mee te maken had. De rechtbank vond deze verklaring ongeloofwaardig en stelde dat het slachtoffer ondersteuning kreeg van de buren. Fysiek bewijs, zoals het letsel en de schotbaan, stemde overeen met haar versie van het verhaal.

WhatsApp-berichten die de verdachte aan het slachtoffer stuurde, onthulden dat hij op de hoogte was van het type kogel dat haar raakte en dat hij haar de schuld gaf en wilde laten nadenken over haar gedrag. Bovendien werd het DNA van de verdachte aangetroffen op de revolver onder het bed.

De rechtbank oordeelde dat de verdachte schuldig was aan een poging tot doodslag, gezien zijn actie om op zeer korte afstand op het slachtoffer te schieten. Het feit dat de kogel haar slechts schampte, was te wijten aan een toevallige beweging die zij op het laatste moment maakte. De rechtbank benadrukte dat het slachtoffer slechts door geluk niet ernstiger gewond was geraakt of was overleden.

Met dit gewelddadige gedrag plaatste de verdachte het leven en de gezondheid van het slachtoffer op het spel en schond hij haar persoonlijke levenssfeer en fysieke integriteit op ernstige wijze. De rechtbank wees erop dat hij geen verantwoordelijkheid nam voor zijn daden en alle schuld bij het slachtoffer legde.

Naast de opgelegde straf moet de verdachte zich laten behandelen in een verslavingscentrum en verblijven in een instelling voor begeleid wonen of maatschappelijke opvang. Bovendien moet hij een schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.

Deel dit artikel