Nieuws Curaçao

Cft: Broos begrotingsherstel Curaçao

WILLEMSTAD – De economie van Curaçao herstelt. ‘Behoorlijk’ zelfs, zegt het College Financieel toezicht. Die daaraan toevoegt dat het herstel benut moet worden om de begroting structureel op orde te krijgen. De regering van Curaçao dient dat te doen door uitgaven te beheersen. 

Het herstel is volgens de toezichthouder vooral zichtbaar in de tweede helft van 2021. De vooruitgang bij de belastinginning is merkbaar, maar de uitdagingen blijven groot, aldus het Cft.

Gevaren die het herstel negatief kunnen beïnvloeden zijn de aanzienlijke inflatie en de problemen in de logistiek, waardoor er schaarste is aan allerlei producten en materialen. Dat heeft een negatief effect op de prijzen.

Het verlagen van de overheidsschuld naar een aanvaardbaar niveau blijft volgens het College een grote opgave. ‘Bovendien dienen hervormingen te worden doorgevoerd om de houdbaarheid van het zorg- en sociale zekerheidsstelsel voor de toekomst te borgen. 

Voor dit jaar wordt door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten een reële economische groei geraamd van 5,2 procent. Het IMF raamt de economische groei zelfs op 6,5 procent. De verwachting is dat de inflatie dit jaar zal oplopen tot boven de zes procent. De economie zal in 2022-2023 terug zijn op het pre-corona niveau. 

Jaren van economische neergang en een oplopende overheidsschuld hebben de overheidsfinanciën sterk verslechterd. De overheidsschuld van Curaçao bedraagt nu 4,3 miljard gulden, dat is 84 procent van wat alle inwoners en bedrijven van Curaçao met elkaar in een jaar verdienen. 

Curaçao staat daarom voor een grote uitdaging om de overheidsschuld te verminderen en zo snel mogelijk naar een houdbaar niveau te brengen. Een combinatie van hervormingen uit het Landspakket, strikt begrotingsbeleid, strakke budgetdiscipline en het structureel verlagen van de kosten van de publieke sector, zorg en sociale zekerheid moet zorgen voor een daling van die overheidsschuld.

Deel dit artikel