Nieuws Curaçao

Ennia leven gaat toch doorstart maken

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten, CBCS, heeft samen met de regeringen van beide landen een plan ontwikkeld om de pensioentak van Ennia, ENNIA Caribe Leven weer op de rails te krijgen. Daarmee is de gecontroleerde afwikkeling van deze tak van de baan.

Volgens het bereikte hoofdlijnenakkoord, vindt er geen korting plaats op de polissen van Ennia pensioenhouders. Dit betekent dat de polishouders hun volledige pensioenrechten behouden. Dit akkoord maakt een gedeeltelijke doorstart van Ennia Leven mogelijk, wat essentieel is voor de continuïteit van de dienstverlening.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Miljard

De financiële oplossing vereist aanzienlijke bijdragen van zowel de overheden als de Centrale Bank. Curaçao zal vanaf 2027, dertig jaar lang jaarlijks dertig miljoen gulden storten in een resolutiefonds. Sint Maarten draagt hier jaarlijks 2,3 miljoen gulden aan bij. 

Daarnaast zal de Centrale Bank gedurende vijftig jaar jaarlijks vijftien miljoen in het fonds storten. Dit komt neer op een totaal van 1,7 miljard gulden, waarbij ook banken, andere verzekeraars en pensioenfondsen indirect zullen meebetalen door verhoogde toezichtkosten.

Hoewel deze oplossing hoop biedt, is de implementatie ervan nog afhankelijk van de benodigde goedkeuringen volgens de wet- en regelgeving van Curaçao en Sint-Maarten. De CBCS belooft alle belanghebbenden, waaronder de polishouders, op de hoogte te houden van de voortgang.

Begroting 

Deze ontwikkeling heeft ook invloed op de begroting van 2024. De regering van Curaçao benadrukt dat, hoewel de aflossing van de ENNIA-problematiek pas in 2027 begint, het rentevoordeel voor het aflossen van de coronaleningen van Nederland direct ingaat. Dit zou kunnen leiden tot een lagere rente en meer leenruimte voor investeringen.

De complexiteit van de onderhandelingen rond de ENNIA-problematiek vereist een zorgvuldige en grondige aanpak. Dit heeft gezorgd voor enige vertraging in het opstellen van de begroting, maar het is cruciaal om alle facetten van deze complexe materie goed te overwegen.

Deel dit artikel