Curaçao

Geen steun voor PVV-wet criminele Antillianen in ruzieachtig Kamerdebat

PVV-Kamerlid Alexander Kops ANP

PVV-Kamerlid Alexander Kops ANP

Door Dick Drayer – NOS

Een wetsvoorstel van de PVV-Kamerleden Fritsma en De Graaf om criminele Antillianen terug te sturen naar Aruba, Curaçao of Sint-Maarten valt slecht in de Tweede Kamer. “Dit kan niet en dit moeten we ook niet willen”, zei CDA-Kamerlid Van Toorenburg in een debat over het “plan voor de bühne”.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

De Kamer verwijt de PVV’ers dat ze met een voorstel komen waarvan onder meer de Raad van State al heeft gezegd dat het niet kan, omdat het onderscheid maakt tussen Antillianen en andere Nederlanders. Dat is discriminatie en daarmee in strijd met de Grondwet en internationale verdragen. “Dit leidt ertoe dat er een soort tweederangs Nederlanders komen en is nooit acceptabel”, zei D66-Kamerlid Groothuizen.

De meeste woordvoerders zeiden het jammer te vinden dat de PVV met een “onhaalbaar voorstel” komt omdat ze het probleem van Antilliaanse jongeren in Nederland die misdaden plegen wel herkennen. “Maar dit biedt geen oplossing”, zeiden verschillende Kamerleden.

Ruzieachtige sfeer

Het debat verliep in een ruzieachtige sfeer. PVV-Kamerlid Kops verweet de aanwezige Kamerleden dat ze het wetsvoorstel amper hadden gelezen en net zo goed weg konden gaan. SP-Kamerlid Van Raak noemde “het niveau van dit debat” daarop “bedroevend”.

Kamervoorzitter Arib sprak Denk-Kamerlid Öztürk een paar keer aan, omdat hij teveel ‘op de man speelde’. Hij stelde onder meer voor om een eiland in de Noordzee te creëren, waar de “xenofoben” van de PVV naartoe verbannen kunnen worden. Van Toorenburg verliet boos de plenaire zaal toen Öztürk zijn plan uiteenzette. Ze zei dat ze wel iets beters te doen had.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

De Kamer praatte vandaag voor het eerst over het wetsvoorstel van de PVV. Het debat wordt op een nader te bepalen tijdstip afgemaakt.

Na het debat ging de ruzie op Twitter verder:

DENK
@DenkNL
Deel dit artikel