Nieuws Curaçao

Groot onderhoud Gosieweg start vrijdag

WILLEMSTAD – De Gosieweg, een van de cruciale verkeersaders in Willemstad, ondergaat vanaf deze vrijdag groot onderhoud. De werkzaamheden, die ’s nachts plaatsvinden, duren naar verwachting vier dagen, wat enige verkeershinder kan veroorzaken.

De werkzaamheden omvatten ‘freeswerk’, een proces waarbij de oude asfaltlaag wordt verwijderd om een nieuwe laag aan te brengen. Dit zorgt voor een betere en veiligere rijoppervlakte. De uitvoerende aannemer, CWM, heeft de verantwoordelijkheid voor deze klus.

Voor bewoners en ondernemers langs de Gosieweg verandert er weinig; zij kunnen hun woning of bedrijf ongehinderd bereiken. Maar voor automobilisten die normaal gesproken gebruik maken van deze route, worden alternatieve routes aangegeven met borden en verkeersregelaars.

De Dienst Openbare Werken benadrukt het belang van voorzichtig rijden in de buurt van de werkzaamheden. “We vragen automobilisten om extra alert te zijn en de snelheidslimieten te respecteren voor de veiligheid van zowel de wegwerkers als de weggebruikers,” aldus een woordvoerder van Openbare Werken.

De onderhoudswerkzaamheden aan de Gosieweg zijn een onderdeel van een breder initiatief om de infrastructuur in Willemstad te verbeteren. Hoewel het enige tijdelijke ongemakken met zich meebrengt, is het doel om een veiligere en efficiëntere verkeersomgeving voor iedereen te creëren.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel