Nieuws Curaçao

Hoofd toelating krijgt hogere straf

WILLEMSTAD – Esther Cheri heeft gisteren in hoger beroep een hogere straf gekregen dan in Eerste Aanleg.

Het voormalig hoofd van de Toelatingsorganisatie kreeg toen een taakstraf van 100 uur en ontzetting uit haar ambt voor de duur van twee jaar. Daar is nu nog een jaar bijgekomen.

Cheri heeft zich in haar functie als hoofd van de Toelatingsorganisatie (Immigratiedienst) schuldig gemaakt aan misbruik van haar ambt, mensensmokkel, onjuiste gegevensverstrekking, het aannemen van steekpenningen en valsheid in geschrifte. Zo regelde ze vergunningen voor Venezolanen die haar huis moesten verbouwen.

Officier van justitie Bas van der Vliet stelde dat de zaak met name gaat om het gedrag van Cheri als hoofd van de dienst en de impact die dat heeft gehad op de organisatie. In zijn requisitoir stelde hij: ‘Vriendjespolitiek en eigen belang. Daar gaat het in deze zaak over. Wanneer moet een ambtenaar, een directeur van de Toelatingsorganisatie afstand nemen van de materie waar zij dagelijks mee bezig is in plaats van zich ermee te bemoeien.

Mag je verblijfsvergunning-aanvragers helpen de regels te omzeilen omdat ze bij jou thuis aan de bouw van je huis moeten helpen? En heeft de behandeling van die aanvragen spoed? Dient dat een algemeen Curaçaos belang? Als directeur van de TO, als ambtenaar, heb je een eed gezworen om het algemeen belang voor te laten gaan voor het individuele’, aldus de officier.


Deel dit artikel