Nieuws Curaçao

Kamer van Koophandel wil arbeidstijdverkorting

Bijna 2500 werknemers van bedrijven aangesloten bij de Kamer van Koophandel zijn in de acute gevarenzone. De bedrijven voor wie zij werken hebben deze maand geen gedraaid en zijn ook niet in aanmerking gekomen voor de steunregelingen van de overheid.

Dat schrijft de Kamer van Koophandel. Zij dringt er op aan om de lock-down geen dag langer te laten duren dan dringend noodzakelijk is. Ook zegt de Kamer dat er een instrument moet worden ontwikkeld om arbeidstijdverkorting in te kunnen voeren.

Enquête

De Kamer baseert haar uitspraken op een enquête die zij heeft uitgevoerd onder 520 bedrijven, die in totaal werk geven aan 4.503 werknemers. Het gaat dan om bedrijven die in de zakelijke dienstverlening zitten (28,6%), de toeristische sector (21%) en in de handel (17,3%). De rest is werkzaam in de financiële dienstverlening, computer- & informatiediensten, bouw, industrie en logistiek.

272 bedrijven hebben een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor een loonsubsidie onder het Ondersteuningspakket NOW. 92% van de bedrijven heeft een omzetdaling van meer dan 25% in april 2020.

Geen reserves

Geen opbrengsten betekent al gauw dat het bedrijf deze situatie niet
lang zal kunnen volhouden. Indien er geen reserves waren opgebouwd (gezien de jarenlange recessie) betekent dit, dat deze uiteindelijk -als de lock-down situatie weer voort moet duren- genoodzaakt zijn hun deuren te sluiten.

Uiteraard zullen er ook bedrijven zijn die definitief zijn gesloten en de werknemers hebben moeten afvloeien. De conclusie is dan ook dat het wel geboden is dat bedrijven die in een uiterst moeilijke situatie bevinden
meer mogelijkheden moeten hebben om de penibele situatie door te komen; arbeidstijdverkorting kan daarin van levensbelang zijn.

Deel dit artikel