Nieuws Curaçao

Kiesraad: kiesreglement Curaçao moet op de schop

WILLEMSTAD – Het kiesreglement van Curaçao moet op de schop. Dat is de conclusie van de Electorale Raad na de laatste verkiezingen vorig jaar maart en staat in het verslag dat naar de Staten is gestuurd.

Volgens de Raad is een nieuwe indeling van stemdistricten nodig. Onder meer vanwege de uitbreiding van gebieden ten zuiden en noorden van Willemstad. Bij de laatste verkiezingen zijn vanwege de covid-pandemie een aantal stemdistricten gewijzigd, waardoor er tien districten bijkwamen. Dat moet, ondanks de hogere kosten zo blijven, aldus de Raad.

Het Kiesreglement Curaçao bevat bovendien ook nog een aantal foutieve verwijzingen en andere onvolkomenheden. Een voorbeeld van dat laatste is een artikel in het reglement die stelt dat als een politieke groepering niet op de wettelijk voorgeschreven wijze is geregistreerd, dit als een verzuim gezien moet worden. Maar de wijze van registratie is volgens de Raad helemaal niet geregeld bij wet.

Ook vraagt de Raad zich af wat het nut is om verkiezingen altijd op een vrijdag te houden in plaats van in het weekeinde. Stemmen bij volmacht moet worden herzien en het transporteren van stembussen naar de zetel van de Electorale Raad moet anders, want de bussen raken uit het zicht van de kiezer en dus buiten de openbaarheid en controle.

De verkiezingen van 19 maart kende een opkomst van 74 procent. Het aantal kiesgerechtigden bedroeg 116.146. De Kiesraad bleef met de 2,3 miljoen gulden ruim onder het toegekende budget van bijna drie miljoen gulden.


Deel dit artikel