Geen categorie

Minderjarige vluchtelinge ‘ontsnapt’

De 17-jarige Venezolaanse Rafaely Molina is ontsnapt uit de jeugddetentie van het GOG. Daar zat zij sinds mei in isolatie.

Rafaely werd samen met nog dertig andere Venezolanen op 11 april op een bootje onderschept op zee door de Kustwacht. Ze was toen nog 16. Daarna werd zij overgedragen aan de Vreemdelingendienst. Die zette haar vast in de barakken van de SDKK-gevangenis.

Zij kreeg toen ook vrijwel meteen een beschikking tot uitzetting. Die vocht zij op 18 april aan omdat ze asielbescherming had aangevraagd op grond van artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Daarin staat dat niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.

Uitzetting

Desondanks bleef zij in detentie, terwijl er toen geen zicht meer was op uitzetting. Curaçao mag vluchtelingen in zulke gevallen niet opsluiten, volgens de Herziene Instructie aan de Gezaghebbers (HiG).

Op 30 april bepaalde het gerecht dat Rafaely niet mag worden opgesloten in de SDKK-gevangenis. Vreemdelingenbewaring van minderjarigen is in principe niet toegestaan. Zeker niet als minderjarigen tussen veroordeelde criminelen wordt gezet, wat geen uitzondering is.

Maar de overheid blijft wel verantwoordelijk voor minderjarige vreemdelingen en moet haar passende woonruimte bieden en haar kosten van levensonderhoud dragen, aldus het Gerecht. Huisvesting en opvang in het GOG, waar een vrij regiem heerst, werd als optie meegegeven.

De rechter hekelde in zijn vonnis dat Justitie geen schriftelijk beleid heeft opgesteld voor het toepassen van vreemdelingenbewaring bij alleenstaande minderjarigen en gaf de minister het advies om dat zo snel mogelijk te doen.

Opvang

Op 7 mei werd Rafaely in vrijheid gesteld en daarna meteen weer in bewaring genomen, maar ditmaal geplaatst in het GOG. Daar kwam zij alsnog vast te zitten in een kamer, die op slot ging. Volgens haar advocaat ging dit opnieuw om detentie, terwijl de rechter opvang had bevolen.

Afgelopen dinsdag was het genoeg voor Rafaely en ontsnapte ze uit het GOG. Advocaat Maya Elzinga-Soumah zegt dat als je goed wordt opgevangen en in vrijheid je asielverzoek mag afwachten, zoals de rechter had bevolen, er geen reden is om te vluchten. “Dat zij dat nu wel doet, zegt volgens de advocate alles over de manier waarop Curaçao omgaat met zijn vluchtelingen.”

Deel dit artikel