Nieuws Curaçao

Nederland geeft Caribische studenten BSN voor aankomst in het land

DEN HAAG – Nederland gaat Caribische studenten die naar Nederland komen om te studeren, een Burgerservicenummer (BSN) geven voordat ze aankomen. Dit werd besloten door de Ministerraad na overleg tussen de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De wijziging van het Besluit basisregistratie personen maakt het mogelijk om Caribische studenten tijdelijk als niet-ingezetene in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit zorgt ervoor dat studenten online zaken kunnen regelen met de overheid en andere instanties waarvoor een BSN nodig is.Het gaat om studenten uit Bonaire, Saba en Sint Eustatius, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Dit besluit geldt voor alle Caribische studenten die recht hebben op studiefinanciering en in Nederland gaan studeren, maar er nog niet wonen. Na aankomst in Nederland zijn ze nog steeds verplicht om zich in te schrijven in de BRP van de gemeente waar ze gaan wonen.

Het besluit wordt voorgelegd aan de Raad van State voor advies en na inwerkingtreding is er tijd nodig om de systemen van DUO aan te passen.

Voor Caribische studenten die in augustus of september 2023 beginnen met hun studie in Nederland is het niet mogelijk om de wijziging op tijd door te voeren.

Deel dit artikel