Nieuws Curaçao

Nieuw ondersteuningsprogramma Caribische eilanden van start

Van Huffelen tijdens de lancering van het programma | Foto VNG

DEN HAAG – De Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben gezamenlijk een nieuw ondersteuningsprogramma voor Caribische overheden gelanceerd.

Het gaat om een zogenaamde Caribische Uitwisselingsfaciliteit die de zes Caribische eilanden assistentie biedt bij concrete capaciteits-, leer- of adviseringsbehoeften op het gebied van overheidsvraagstukken in brede zin. 

Centraal in het programma staat dat Nederland de eilanden voorzien van gemeentelijke, maar ook provinciale en departementale, expertise. 

Expertmissies

Concreet neemt dat de vorm aan van korte en middellange expertmissies, uitgevoerd op de eilanden, en twee stages van drie maanden voor Caribische staf in een gemeente in Nederland. Gemeenten en Caribische overheden staan volgens Nederland namelijk vaak voor vergelijkbare uitdagingen, wat betekent dat verdere kennisdeling enorme toegevoegde waarde heeft. 

De uitwisselingsfaciliteit is een uitvloeisel van de in 2019 getekende intentieverklaring voor een Caribisch uitwisselingsnetwerk. De Caribische Uitwisselingsfaciliteit, een pilot van een jaar, wordt uitgevoerd door VNG International, de organisatie voor internationale samenwerking van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. 

VNG International heeft ruime ervaring in het projectmatig samenwerken met de Cariben. Rond de verzelfstandiging van de eilanden in 2010 implementeerde VNG International een stage- en uitwisselingsprogramma voor de Caribische overheden, en sinds 2018 werkt VNG International intensief samen met de overheid van Sint Maarten in de wederopbouw na orkaan Irma via meerdere programma’s ter versterking van de overheid. 

Rond het einde van de zomer worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten, provincies en departementen die met expertise willen bijdragen aan het programma.

Juridische experts

De VNG is op dit moment in Nederland op zoek naar gemeentelijke juridische experts, zoals wetgevingsjuristen, een jurist/beleidsadviseur en een arbeidsjurist. 

De werkwijze is dat gemeentelijke experts in dienst blijven van hun gemeente, maar voor het benodigde aantal werkdagen, variërend van twintig tot zestig, deels worden gedetacheerd op de eilanden en deels op afstand gaan werken. 

VNG International faciliteert de detachering, de logistiek en de inhoudelijke begeleiding.

Deel dit artikel