Geen categorie

Oud-formateur Camelia in opspraak

Glenn Camelia

Glenn Camelia is in opspraak. De architect van twee kabinetten met PS-signatuur zou goed verdiend hebben aan zijn rol als formateur van het kabinet Hodge en het kabinet Asjes. Dat deed hij door politiek lastige broeders buiten de deur te houden en bevriende maatjes naar voren te schuiven. Via hen wist hij vervolgens lucratieve retainer-contracten met zijn advocatenkantoor FCW Legal af te sluiten.

door Dick Drayer | Achterkant van Curaçao

Burgerbeweging Fundashon Action Sivil (FAS) is die mening toegedaan en vraagt het Openbaar Ministerie deze aantijgingen te onderzoeken, middels een door hen ingediende aangifte. Eerder wist die organisatie met succes een Civiele Enqûete naar de dubieuze handel en wandel van overheidsnv’s af te dwingen.

Bakzeil
De handel en wandel van Camelia en FCW legal is al eens beschreven door George Lichtveld, de man van SONA en de man van PAR. Dat gebeurde in maart vorig jaar. Het lokte de advocaten van dit kantoor zowaar uit de tent en er volgde een kort geding om rectificatie. FCW verloor op alle fronten. Lichtveld had voldoende feitelijke basis voor zijn beschuldigingen en FCW legal moest bakzeil halen.

Deze week wist Lichtveld Camelia opnieuw op de kast te krijgen. Collega Rick Hart van radio Hoyer en CBS-televisie had als enige journalist de aangifte van FAS in handen gekregen en de voorman van die club, Ruben Suriel, voor de microfoon gehaald.

Als door een wesp gestoken, kwam Camelia direct met een reactie. Breed verspreid naar alle mediakanalen die hij kent. Kort gezegd ontkent de oud-formateur de aantijgingen. Er is geen sprake van lucratieve retainers en de beschuldigingen zijn gedaan zonder feitelijke basis. Dat de rechter anders oordeelde wordt wijselijk niet genoemd.

George Lichtveld

Dubbele declaraties
Interessanter is het verweer van Camelia dat er ook geen sprake was van dubbel declareren. Zoals tijdens de zaak duidelijk werd, factureerde FCW Legal veel dure advocatenuren terwijl er bij verschillende ministeries en ook het MDPT een retainer lag: een afgesproken totaalvergoeding voor juridische dienstverlening in een gegeven periode.

Camelia schrijft:

Zaken van ambtenaren vallen niet onder de retainer. Die worden apart gefactureerd. Dat doen andere kantoren ook;
De regering vergeet vaak dat de retainer afloopt en blijft om de dienstverlening vragen. Dan zeg je geen nee en factureer je apart. Dat doen alle kantoren.

Een simpele uitleg, volgens Camelia.

Hoewel Camelia vast niet van de Eiffeltoren springt, ook als er voor hem juristen wel een doodsprong maken, is het verweer feitelijk onjuist.

Alle rechtsgebieden
Dat staat te lezen in bijvoorbeeld het machtigingsverzoek van het ministerie van Onderwijs, dat nadrukkelijk benoemt dat FCW Legal is ingehuurd voor:

  1. het uitbrengen van juridische adviezen op rechtsgebieden,
  2. het adviseren en bijstaan van lopende en nieuwe geschillen op alle rechtsgebieden,
  3. het voeren van gerechtelijke procedures op alle rechtsgebieden,
  4. het adviseren en bijstaan van het Land bij de onder het ministerie OWCS ressorterende overheidsvennootschappen en overheidsstichtingen.

Bij bestudering van de (dubbele) declaraties van FCW-legal blijkt ook al snel dat die niet allemaal gaan over ambtenarenzaken. ‘Ondersteuning minister i.v.m. ministerie SOAW aangelegenheden, zoals telefoonbesprekingen, conceptbrieven, nota’s en vergaderingen’ is een graag gebruikte factuurregel.

Goede naam
Net als tijdens het kort geding vindt Camelia ook nu dat de aangifte tegen hem en zijn kantoor bedoeld is om de naam van FCW Legal te beschadigen.

En die kans is groot. Camelia vermijdt angstvallig het andere onderwerp dat prominent naar voren komt in de aangifte van FAS: zijn rol bij de kabinetsformatie van de regering Hodge en de regering Asjes.

Als het Openbaar Ministerie die aangifte serieus neemt, hangt een tweede Civiele Enqûete in de lucht. De gevolgen dáárvan zouden wel eens veel schadelijker kunnen zijn voor de naam Camelia en zijn FCW Legal.

Deel dit artikel