Nieuws Curaçao

Ouders dupe van teveel huiswerk voor hun kind in het funderend onderwijs op Curaçao

WILLEMSTAD – Ruim de helft van alle ouders op Curaçao besteedt geld aan professionele huiswerkbegeleiding voor hun kind. Gemiddeld wordt daar 291 gulden aan uitgegeven, variërend van nul tot 1100 gulden. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Curaçao onder 1150 ouders die minimaal één kind hebben binnen het funderend onderwijs op Curaçao. 

De resultaten laten zien dat ouders gemiddeld veel tijd kwijt zijn aan het begeleiden van hun kind of kinderen met het maken van huiswerk en voorbereiden voor toetsen. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

Gemiddeld zijn ouders ruim twee uur per dag bezig met de huiswerkbegeleiding van hun kind of kinderen. Gemeten over de week blijkt dat ouders die huiswerkbegeleiding hebben ingeschakeld gemiddeld ook nog bijna dertien uur zelf bezig zijn met huiswerkbegeleiding. Ouders zonder huiswerkbegeleiding zijn ruim 18 uur gemiddeld kwijt.

Daarnaast geeft ruim de helft van de ouders aan dat er ook nog iemand anders in het huishouden is die helpt met de huiswerkbegeleiding, waardoor het totaal aantal uren begeleiding in de week per kind mogelijk nog hoger ligt, aldus de onderzoekers.

Stress

Overigens is gebleken dat de grote hoeveelheid tijd die ouders, ongeacht of ze nu professionele huiswerkbegeleiding inschakelen of niet, kwijt zijn aan de begeleiding van hun kind of kinderen, een negatief effect lijkt te hebben op het welzijn van de ouders. Er worden gemiddeld genomen redelijk hoge niveaus van stress en uitputting door de gestelde schooleisen gerapporteerd door de ouders. 

Daarnaast rapporteert een aanzienlijk deel van de deelnemende ouders dat de begeleiding van hun kind(eren) als gevolg van de eisen die door de school worden gesteld, ook effect heeft op hun privéleven. 

Een op de zes ouders geeft zelfs aan dat de onderwijsondersteuning die ze aan hun kinderen geven, een negatief effect heeft op hun eigen werk. 

Somber

Ruim een kwart van de ouders geeft aan dat hun kind of kinderen zich somber voelen of geen leuke activiteiten meer ondernemen als gevolg van het werk dat voor school moet worden gedaan. Dit kan volgens de onderzoekers tot gevolg hebben dat leerlingen ook minder gemotiveerd zijn voor school en vergroot de kans op drop-out. 

Verder geeft ruim een kwart van de ouders  aan dat ze als gevolg van de post-coronamaatregelen minder goed op de hoogte zijn van de schoolprestaties van hun kinderen) en dat ze het moeilijker vinden om goed in te grijpen als hun kinderen) ergens moeite mee hebben. 

Tot slot, het gemiddelde cijfer voor het schoolsysteem is slechts een 5.6, waarbij het meest voorkomende cijfer een 5 is. Het beeld ontstaat dat voor een groot deel van de ouders de betrokkenheid die school vraagt, niet langer gezond lijkt in de zin dat ze stress oproept, uitputting en een verminderd welzijn van ouder en kind. 

Aanbevelingen 

Het lijkt volgens de onderzoekers verstandig dat scholen hun curriculum kritisch bekijken. Wat maakt het nu precies nodig dat leerlingen nog zoveel thuis moeten doen? Is dat werkelijk nodig? 

Het kan zijn dat scholen alle vakken zien als even belangrijk, waardoor er bij elk vak relatief veel huiswerk wordt gegeven. 

Ten tweede zouden scholen kwalitatief beter huiswerk moeten geven. Zoals gezegd is ‘meer school- of huiswerk’ niet persé beter. Idealiter geven scholen de leerling minder, maar kwalitatief beter huiswerk. 

Kwalitatief goed huiswerk is huiswerk dat zo efficiënt mogelijk helpt om specifieke leerdoelen te realiseren. Huiswerk dat geen concreet leerdoel dient, kan worden geschrapt. 

Huiswerk dat weliswaar aansluit bij een concreet leerdoel maar langdradig is of onevenredig veel tijd kost, moet worden vertaald naar een werkvorm die veel korter en krachtiger het leerdoel helpt realiseren. 

Als derde punt stellen de onderzoekers om leerlingen zelfregulerend te laten leren. Zelfregulerend leren houdt in dat een leerling het eigen leren in goede banen kan leiden, kan evalueren, bijsturen en zichzelf weet te motiveren voor het leren. 

Ten vierde zouden scholen ouders kunnen ondersteunen. Die hebben niet altijd zelf de kennis of vaardigheden in huis om een kind optimaal te begeleiden bij het huiswerk. Scholen moeten volgens de onderzoekers niet vanzelfsprekend ervan uitgaan dat dit het geval is. 

Deel dit artikel