Curaçao

SMOC: overlast ISLA  augustus enorm

Door Persbureau Curacao


De overlast van de Isla was in augustus weer enorm. Dat zegt SMOC op basis van de meetgegevens bij Beth Chaim en Kas Chikitu. De WHO-normen voor zwaveldioxide werden talloze malen overschreden. SMOC zegt dat de gemeten overschrijdingen strijdig zijn met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en Het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind. De regering Rhuggenaath heeft eerder aangegeven op te treden tegen overschrijdingen van de hindervergunning.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel