Nieuws Curaçao

Teveel ambtenaren in het Curaçaose overheidsapparaat zijn dit jaar uitgetreden

WILLEMSTAD – Curaçao geeft aanzienlijk meer geld uit aan mensen die vervroegd met pensioen gaan, dan begroot. Tien miljoen gulden was er voor gereserveerd, maar tot aan oktober is er al zeventien miljoen gulden uitgegeven. Dat meldt het College financieel toezicht.

Ambtenaren die tegen hun pensioen aanzitten hebben via een regeling voor vervroegde uittreding de mogelijkheid om eerder op te houden met werken. De maatregel is nodig omdat Curaçao een enorm ‘waterhoofd’ heeft aan oudere en dus duurdere ambtenaren.

De regeling moest ook de efficiëntie van het ambtenarenapparaat aanpakken omdat de arbeidsproductiviteit – mede vanwege de grote hoeveelheid oudere ambtenaren – te wensen overlaat.

Of die doelstelling gehaald wordt, staat voor velen niet vast. De uitstroom van ambtenaren heeft vooralsnog niet geleid tot een verjonging van het ambtenarenapparaat, maar tot een onderbezetting en hogere werkdruk voor de mensen die bleven.

In ene jaar tijd hebben ongeveer 600 ambtenaren gebruik gemaakt van de afvloeiingsregeling. Voordeel is lagere personeelslasten, maar dus ook hogere eenmalige afvloeiingskosten.

Er dreigt ook een overschrijding op de uitgavepost voor overwerk, terwijl de regering Pisas eerder had gezegd de oplopende lasten voor overwerk aan te pakken. Het College wil nu weten wat de regering gedaan heeft de afgelopen maanden om die belofte in te lossen. 

Deel dit artikel