Geschiedenis

4 mei herdenking oorlogsslachtoffers

WILLEMSTAD – Zaterdag 4 mei herdenkt Curaçao tijdens een plechtige ceremonie bij het oorlogsmonument “Monument der Gevallenen” aan het Waaigat, degenen die hun leven hebben verloren in de Tweede Wereldoorlog. 

Op deze dag wordt ook respect betuigd voor alle militairen en burgers die tijdens oorlogstijd, missies van internationale organisaties of door toedoen van terroristen, hun leven hebben verloren. 

De ceremonie bij het Oorlogsmonument aan het Waaigat begint om 9:00 uur ’s ochtends. De tweede fase, bij de Militaire Parade op de Roodeweg, begint om 10:30 uur ’s ochtends. Iedereen die geïnteresseerd is, wordt uitgenodigd om aanwezig zijn.

De overheid vindt ceremonies ter herdenking van oorlogsslachtoffers erg belangrijk. Dit komt doordat de ontberingen en het verdriet veroorzaakt door de Tweede Wereldoorlog hebben geleid tot een internationaal besluit: niemand mag ooit het ‘Recht om Recht te hebben’ missen. Om dit moreel en wettelijk te ondersteunen, zijn menselijke waarden uitgedrukt in woorden en vastgelegd in de fundamentele mensenrechten.

De regering van Curaçao, de Koninklijke Marine, de Politie, VKC, de Militie van Curaçao, Scouting Antiano, de Veiligheidsbrigade, SMEC, KPC, de Joodse gemeenschap, veteranen en families van degenen die hun leven hebben verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog komen elk jaar samen om deze gebeurtenis te herdenken.

Deel dit artikel