Nieuws Curaçao

Amerika: Curaçao doet te weinig tegen mensenhandel

WASHINGTON – De regering van Curaçao levert te weinig inspanningen om mensenhandel aan te pakken en te elimineren. Drie jaar lang is Curaçao gewaarschuwd dat het stappen moet ondernemen, maar nu is het eiland gedegradeerd naar een zogenaamde Tier-3 status.

Dat is de uitkomst en de conclusie van de Amerikaanse overheid die jaarlijks evalueert hoe overheden in de wereld mensenhandel aanpakken.

Mensenhandelaren buiten slachtoffers van mensenhandel uit op Curaçao. Dat is al jaren zo. Migranten zonder papieren in Curaçao, meestal Venezolanen, zijn kwetsbaar voor zowel seks- als arbeidshandel.

Het risico van uitbuiting vanwege het wegvallen van werk is gegroeid tijdens de corona-pandamic, aldus het rapport. De opsporingsdiensten meldden zelf dat er verhoogde activiteit was tijdens de pandamic. Vooral meisjes en vrouwen uit Curaçao, de Dominicaanse Republiek en Venezuela worden gerekruteerd om te werken in snèks als trago-meisje, waarbij gedwongen seks onderdeel is van het werk.

Maar ook gewoon personeel uit andere Caribische landen, Zuid-Amerika, China, en India hebben te maken met dwang en uitbuiting. Venezolaanse migranten speciaal zijn kwetsbaar voor exploitatie door Spaanstaligen die zeggen dat ze hen aan werk kunnen helpen.

Eén hoop

Een van de kritiekpunten in het betreffende TIP-report is het feit dat de Curaçaose overheid mensenhandel en migrantensmokkel op één hoop gooit, waardoor de effectiviteit van vervolging en preventie belemmerd wordt en bescherming achterwege blijft.

De kritiek focust zich op de rechterlijk macht. Rechters spreken teveel verdachten van mensenhandel vrij. Dat zou volgens Amerika komen omdat er in de juridische keten maar beperkte kennis is van mensenhandel.

De degradatie naar Tier 3 heeft ook tem aken met het feit dat de Curaçaose regering hulp aan slachtoffers afhankelijk stelde van medewerking in het opsporingsproces. Zelfs verblijfsvergunningen werd gekoppeld aan samenwerking met de autoriteiten in zaken tegen mensenhandelaren.

Vorig jaar stond Curaçao al op het lijstje om naar Tier 3 te worden gezet, maar voorkwam het degradatie, omdat de regering voldoende middelen had besteed aan een schriftelijk plan dat, indien geïmplementeerd, aanzienlijke inspanningen zou opleveren om aan de minimumnormen te voldoen. Maar het plan is nooit geïmplementeerd en dat is volgens Amerika niet te wijten aan de covid19 pandemie.

Politie

Er is ook kritiek op de aansturing van politieagenten. Wetshandhaving lijdt aan budget- en personeelstekorten bij alle eenheden. Opsporingsambtenaren vragen meestal per geval om financiering uit het budget van het ministerie van Justitie.

Maar Amerika constateert dat niet alle financieringsverzoeken zijn goedgekeurd. Sommige agenten meldden dat het gebrek aan financiering en
het langdurige proces bij aanvraag van financiering ontmoedigend werkt om aan de slag te gaan.

Justitie haalde soms agenten van mensenhandelzaken af om ze in te zetten voor handhaving van de avondklok en verplichte sluitingen van zaken die de coronaregels overtraden.

Koninkrijk

Ook de bescherming van slachtoffers van mensenhandel was onder de maat, zelfs niet als dat werd aangegeven door maatschappelijke organisaties. Het pro-actief opzoeken van locaties waar sekswerkers actief zijn, of op bouwplaatsen, supermarkten en andere plaatsen waar slachtoffers kunnen zijn van mensenhandel bleef achterwege, terwijl er afspraken binnen het Koninkrijk waren gemaakt om dat wel te doen.

De Verenigde Staten ziet Curaçao in haar rapportage niet als een apart land, maar als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. De toekenning van een Tier status is daarom fictief. De beoordeling vindt plaats onder de assumptie dat Curaçao een onafhankelijk land is. Dat is ook mogelijk omdat het koninkrijk geen belangrijke bijdrage levert aan de regering van Curaçao in de strijd tegen mensenhandel.


Deel dit artikel