Nieuws Curaçao

Bestuur Dierenbescherming stapt op

Maria Luisa Garcia geeft les aan kinderen op het asiel

WILLEMSTAD – Om mee te werken aan het voortbestaan van de 75-jarige Stichting Dierenbescherming Curaçao (SDBC) heeft het bestuur onder voorzitterschap van Maria Garcia besloten plaats te maken voor nieuwe bestuursleden. Het eerdere bestuur wist zich voor zulke grote uitdagingen geplaatst dat zij het beter vonden om hun ontslag in te dienen bij de Raad van Toezicht en de werkzaamheden aan een nieuwe groep bestuursleden over te dragen.

In goed overleg zijn afspraken gemaakt dat zij zouden aanblijven totdat er een nieuw bestuur klaar staat om het werk over te nemen en dat ze zouden meewerken aan een goede en soepele overdracht van taken en documentatie aan een nieuw bestuur.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Vervolgens hebben zich diverse kandidaten gemeld bij de Raad van Toezicht, die bestaat uit Eric Bokkes, Frans Heiligers en Herbert van der Woude. De aspirant bestuursleden zijn zo goed mogelijk op de hoogte gesteld van de stand van zaken binnen en rondom de Dierenbescherming. Er wordt momenteel werk gemaakt van de administratieve zaken die aan de orde komen bij een overgang naar een nieuw bestuur. Na onderlinge afstemming met alle betrokkenen is besloten om alles in gereedheid te brengen voor een verantwoorde overdracht.

Het betreft vooralsnog een interim-bestuur dat de lopende zaken overneemt van het oude bestuur om de stichting in rustiger vaarwater te brengen en de problematiek rond het asiel op Parera ter hand te nemen. De leden van dit interim-bestuur zijn Laura van Dijk, Suzanne de Lavalette en Shadiah Elhage. Met twee andere kandidaten wordt nog gesproken. Ze zullen onderling de verdeling van de bestuursfuncties nog nader formaliseren.

Deze bestuurswisseling staat volgens de Raad van Toezicht geen van de projecten in de weg die extern gefinancierd worden, zoals de programma’s in wijken om dieren te steriliseren en te chippen, educatie te geven op scholen om de jeugd het belang van dierenwelzijn bij te brengen en om de gemeenschap te informeren hoe te zorgen voor hun huisdieren en voor dieren in het algemeen.

Deel dit artikel