Nieuws Curaçao

Centrale Bank grijpt opnieuw in bij ACU

WILLEMSTAD – De Centrale Bank grijpt opnieuw in bij de Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU. Het lukt de ledenvergadering maar niet om een Raad van Supervisie te benoemen, die uiteindelijk als belangrijke taak een nieuwe directie moet aanstellen.

In juli 2022 is bij ACU een gemoderniseerd coöperatief bestuursmodel ingevoerd. Er zijn statuten in werking getreden die door de Commissie Statutenwijziging van ACU in samenspraak met een notaris en specialisten op het gebied van coöperaties zijn opgesteld. 

Een kandidaatstellingscommissie is benoemd. Die heeft haar taak uitgevoerd door aan de Algemene Ledenvergadering van ACU-kandidaten voor te dragen voor benoeming in de Raad van Supervisie.

Maar de benoeming van een Raad van Supervisie conform het nieuwe bestuursmodel van juli 2022 is tot op heden uitgebleven en ook tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 juni niet geëffectueerd. Naar verluidt zijn de leden van de ACU tegen de nieuwe statuten en hebben daarom tegen de drie kandidaten van de Raad van Supervisie gestemd.

De Centrale Bank eist naleving van de governance-regels. Met de interventie van nu kan de benoeming van de voorgedragen kandidaten in de Raad van Supervisie doorgang vinden. ACU is zelf verantwoordelijk voor de verdere uitvoering van haar bestuursmodel, waaronder de benoeming van een directie.

Deel dit artikel