Economie

Centrale Bank: schulden Curaçao blijven beheersbaar

WILLEMSTAD – Na de sterke stijging van schulden in 2020, door de uitbraak van het coronavirus, ziet de toekomst er voor Curaçao weer wat zonniger uit. De Centrale Bank voorspelt een daling van de schulden tot bijna 65 procent tegen 2027.

In feite betekent dit dat de hoeveelheid geld die deze landen als schuld hebben, vergeleken met de totale waarde van alle goederen en diensten die ze produceren (het zogenaamde bruto binnenlands product of bbp), naar verwachting afneemt. Dit is goed nieuws, want het betekent dat de overheid haar financiële verplichtingen kan blijven nakomen zonder drastische bezuinigingen of het moeten herstructureren van schulden.

Schuldhoudzaamheid

De Centrale Bank heeft een nieuwe analyse uitgevoerd om te kijken of de schulden van Curaçao in de toekomst te beheren zijn. Deze analyse bekijkt of de schulden kwetsbaar zijn voor plotselinge economische veranderingen, bijvoorbeeld als de groei van de economie tegenvalt, de rente stijgt, of de prijzen (inflatie) omhooggaan.

Volgens bankpresident Richard Doornbosch is de verwachting dat de schulden beheersbaar blijven, maar er zijn wel een paar belangrijke aandachtspunten. Zo is de verwachting gebaseerd op het idee dat Curaçao leningen kan blijven krijgen tegen een rente van 3,6 procent. Ook is het belangrijk dat de economieën van deze landen blijven groeien. In het verleden was de groei vaak minder sterk dan gehoopt, dus het is belangrijk om deze keer wel de verwachte groei te halen.

Investeringsprojecten

Investeringsprojecten op de eilanden kunnen helpen de economie te versterken, wat weer goed is voor de schulden. De overheid moet ook de arbeidsmarkt verbeteren en het makkelijker maken voor bedrijven om zaken te doen. Daarnaast zijn hervormingen in de gezondheidszorg en sociale zekerheid nodig om de druk op de overheidsfinanciën te verminderen, vooral door de vergrijzing.

Het is belangrijk om al deze factoren mee te nemen in de berekeningen om een goed beeld te krijgen van hoe houdbaar de schulden zijn. De CBCS benadrukt dat niet alleen naar de schulden van de overheid zelf moet worden gekeken, maar ook naar die van andere overheidsinstellingen en staatsbedrijven.

Deel dit artikel