Nieuws Curaçao

Centrale Bank: structurele tekorten op de betalingsbalans aanpakken

WILLEMSTAD – De regering van Curaçao moet een beleid gaan voeren die de afhankelijkheid van de import vermindert en de export verhoogt. Dat zegt de president van de Centrale Bank, Richard Doornbosch. 

De betalingsbalans van Curaçao vertoont twee structurele zwakheden. Er wordt meer ingevoerd, dat niet door uitvoer wordt gedekt en er is sprake van een verslechtering van de internationale investeringspositie.

‘Hoewel onze importdekking momenteel ruim boven de norm van drie maanden ligt, vraagt de situatie op de betalingsbalans om maatregelen,’ zo benadrukt de voorzitter van de CBCS. 

‘De explosief stijgende internationale grondstoffenprijzen onderstrepen de kwetsbaarheden op de betalingsbalans van de monetaire unie. Als kleine en open economieën is Curaçao zeer afhankelijk van import. 

Bijgevolg zullen stijgingen van de invoerprijzen resulteren in een groter tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans. Met ongeveer 17% van het BBP in de afgelopen tien jaar is het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans relatief hoog’, vervolgt Doornbosch. 

Ondanks een structureel tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans zijn de officiële brutoreserves aanzienlijk toegenomen, voornamelijk als gevolg van externe financiering, waaronder de door de regering van Nederland verstrekte leningen.

‘Tot dusver zijn wij in staat geweest de grote tekorten op de lopende rekening te financieren, maar dit mag niet als vanzelfsprekend worden beschouwd’, aldus Doornbosch.

‘Beleidsmaatregelen ter versterking van de lopende rekening van de betalingsbalans zullen als gevolg daarvan ook onze internationale investeringspositie ten goede komen.’

Deel dit artikel