Nieuws Curaçao

Curaçao en Nederland tekenen voor akkoord

Curaçao en Nederland tekenen voor akkoord

Willemstad – vandaag hebben Premier Eugene Rhuggenaath en staatsecretaris Raymond Knops een principe akkoord ondertekent voor langdurige steun en extra toezicht vooraf.

Curaçao en Nederland tekenen voor akkoord

Het land krijgt omgerekend een lening van 50 miljoen euro aan coronasteun.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Ook krijgt Curaçao een gift voor scholen (30 miljoen euro), versterking van de rechtstaat (25,3 miljoen euro) en een beter investeringsklimaat (maximaal 20 miljoen euro). In ruil daarvoor moet de regering van het eiland verschillende hervormingen doorvoeren, waaronder het verlagen van ambtenarensalarissen en het aanscherpen van het belastingstelsel. Een nieuwe entiteit, het zogeheten Caribisch hervormings- en ontwikkelingsorgaan (COHO), moet het land helpen bij de uitvoering hiervan.

Curaçao heeft zich lang verzet tegen het kader dat nu toezicht vooraf regelt door middel van een op te richten bestuursorgaan in Nederland.

Curaçao en Nederland tekenen voor akkoord

Volgens Knops heeft de crisissituatie ervoor gezorgt dat de onderlinge tegenstand bespreekbaar werd en hiermee vertrouwen is ontstaan om nu tot een akkoord te komen.

Minister Martina geeft aan dat de knelpunten en angel van het ondermijnen van de autonomie uit de wereld is geholpen maar geeft daarover geen details.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Aruba en Sint-Maarten, ook landen binnen het Koninkrijk, zijn net als Curaçao al lange tijd in gesprek over verdere noodsteun. Aruba heeft bijna een akkoord voor een derde steunpakket, zei gevolmachtigde minister Guillfred Besaril vrijdag. Sint-Maarten is nog in gesprek over een tweede steunpakket.


Lees ook:

Deel dit artikel