Nieuws Curaçao

De trackrecord van de nieuwe Citymanager

Foto: GoudaFM

WILLEMSTAD – Hans van Aalst is een expert in citymanagement en binnensteden en krijgt nu opdracht om een visie te ontwikkelen voor de hele binnenstand en de wijken Punda, Otrobanda, Pietermaai en Scharloo.

Zijn aanstelling omvat twee verschillende opdrachten: een visieplan voor Punda, toegewezen door de Downtown Management Organization DMO, en een Terms of Reference voor de gehele binnenstad, in opdracht van de Curaçao Tourist Board (CTB) en de overheid.

Van Aalst, met ervaring in het citymanagement van Zeist en Gouda in Nederland, zegt in het Antilliaans Dagblad overeenkomsten te zien tussen Gouda en Willemstad, vooral vanwege hun historische centra. Hij benadrukt dat er geen universele succesformule is die op elke binnenstad kan worden toegepast, maar ziet in Willemstad alle benodigde ingrediënten om het nog aantrekkelijker te maken. Zijn focus ligt op het samenwerken met alle betrokken partijen om gezamenlijke ambities te verwezenlijken.

Verschillende steden

Hans van Aalst heeft als centrummanager in de verschillende steden gewerkt aan het revitaliseren en promoten van de binnensteden. Zijn aanpak omvatte het organiseren van evenementen, het stimuleren van lokale samenwerkingen, en het aantrekken van bezoekers en nieuwe ondernemers.

In Zeist richtte hij zich op het verbeteren van de communicatie, het organiseren van evenementen zoals Moonlightshopping en Truckparade, en het verbeteren van de parkeergelegenheid. Hij werkte samen met poppodia en streefde naar een hechtere samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente.

In Dongen startte hij als centrummanager om het centrum een nieuwe impuls te geven, met de focus op samenwerking binnen de zogenaamde ‘gouden driehoek’ van ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente. Hij benadrukte het belang van het passend maken van ondernemers bij de plaats en het stimuleren van lokale winkels door inwoners.

In Gouda nam hij de rol van centrummanager op zich met als doel het verder vitaliseren van de binnenstad door samenwerking met de gemeente en ondernemers. Hij promootte Gouda als merk en werkte aan het aantrekkelijker maken van de binnenstad, ook tijdens de coronacrisis. Hij initieerde een bezorgservice voor lokale winkeliers en moedigde inwoners aan om lokaal te winkelen.

Over het algemeen heeft Hans van Aalst zich ingezet voor het levendiger en aantrekkelijker maken van stadscentra door evenementen te organiseren, lokale samenwerkingen te stimuleren, en de steun van de lokale gemeenschap te vergroten. In elke stad paste hij zijn strategie aan op basis van de lokale behoeften en uitdagingen.

Curaçao

Van Aalst is momenteel bezig met het leggen van contacten en het voeren van gesprekken met diverse stakeholders. Hij benadrukt dat het succes van de plannen afhankelijk is van de betrokkenheid en het enthousiasme van iedereen in de stad. Over de inhoud van zijn plannen wil hij nog niets kwijt, daar hij eerst alle betrokkenen wil spreken alvorens de plannen openbaar te maken.

Hij is ook op de hoogte van het Pact voor Punda, een CTB-actieplan met 35 maatregelen die de stad weer tot leven moet wekken. Daarin is ook opgenomen om een citymanager aan te stellen die toeziet op de uitvoering van het Pact voor Punda en die daarop aanspreekbaar is. Deze persoon krijgt doorzettingsmacht binnen de ambtelijke organisatie van de overheid. Althans dat was het voornemen in 2022.

Deel dit artikel