Nieuws Curaçao

Deel kust bij Koraal Tabak afgebakend voor broedende ‘meuchi’

Deel kust bij Koraal Tabak afgebakend voor  broedende ‘meuchi’
Zie de afrastering die op een relatief klein gebied is aangebracht ter bescherming van de broedende meuchi’s en de boodschap op de borden die in de nabijheid zijn geplaatst om mensen op afstand te houden.

Nu dat het broedseizoen aanbreekt van de sternen (Amerikaanse dwergsterns, sternula antillarum, lokaal ‘meuchi’ genoemd), is op Koraal Tabak met medeweten en medewerking van de familie Bakhuis als eigenaar van de omgeving, op een klein deel aan de noordkant een afrastering met schrikdraad geplaatst om dieren die jagen op de eieren, kuikens en volwassen vogels, op afstand te houden.

Onder andere willen wilde honden en katten nog wel eens zowel jonge als volwassen vogels aanvallen. Omdat ook vissers, fietsers, wandelaars en groepen op gemotoriseerde vervoermiddelen (zoals trikes) zich in die contreien plegen op te houden, zijn er duidelijke waarschuwingsborden geplaatst met de strikte raadgeving om een andere route te kiezen, om uit de nabijheid van dit specifieke gebied te blijven en zo de broedende vogels met rust te laten.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Uit onderzoek vorig jaar naar de kolonie broedende sternen bleek dat deze over de gehele lengte van 2 km langs de noordkust bij Koraal Tabak hun nesten maken. Omdat het niet te doen is dat hele gebied te omheinen, is ervoor gekozen om slechts een klein over een lengte van circa 100 meter gedeelte af te rasteren.

Opdat de vogels juist hier gaan broeden, worden net voor het broedseizoen kunststof lokvogels in dit gebied geplaatst en worden continue geluiden van de dwergstern afgespeeld. Deze methode van het lokken van sternen is in het buitenland al meermaals met succes beproefd.

Het succes van de lokken van de vogels naar het omheinde gebied wordt gedurende het hele broedseizoen tot circa juli gemonitord. Ook zal van de gelegenheid gebruik worden gemaakt om nader onderzoek te doen naar het broedsucces en het gedrag van deze beschermde vogelsoort.

Deel dit artikel