Nieuws Curaçao

Gelijkheid en Inclusie voor elk kind, ook op Curaçao

Rauw Curaçao - Foto Benny Jansen

WILLEMSTAD – Vandaag wordt wereldwijd de Internationale Dag van de Rechten van het Kind gevierd. Dit jaar is het thema gelijkheid en inclusie voor elk kind. Alle kinderen, ook op Curaçao, hebben recht op onderwijs, recht op een veilige en gezonde leefomgeving en recht op goede gezondheidszorg.

Deze rechten zijn verankerd in het VN-Kinderrechtenverdrag, waarbij ook het Koninkrijk der Nederlanden is aangesloten. Human Rights Defense Curaçao (HRDC) geeft daarom jaarlijks aandacht aan de stand van zaken van kinderrechten op Curaçao. Kinderrechten zijn ook mensenrechten.

Uit de publicatie “Rechten van ongedocumenteerde kinderen in Curaçao” (2021) blijkt dat, op basis van het huidige vreemdelingenrecht van Curaçao, ongedocumenteerde kinderen nauwelijks kans hebben om hun verblijf te legaliseren en daardoor minder toegang krijgen tot basisvoorzieningen.

Daarom is het volgens HRDC bemoedigend te vernemen uit de interventie van de Curaçaose Minister van Justitie Hato, deze week in Geneve ter gelegenheid van de vierjaarlijkse Universal Periodic Review van de United Nations Human Rights Council, dat kinderen van ongedocumenteerde migranten meer toegang tot voorzieningen om hun integratie te bevorderen. 

Een stap in de goede richting is ook de verklaring van de minister dat kinderen die op het eiland worden geboren een verblijfsvergunning kunnen krijgen, ook als er bij geboorte geen verzoek daartoe is ingediend. Ze komen in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning, aldus Minister Hato eerder deze week in de VN. 

Wat ook positief is, is het feit dat de Tweede Kamer onlangs een motie heeft aangenomen in het kader van de waarborgingsplicht van het Koninkrijk wat betreft mensenrechten. Daartoe wordt aan de Nederlandse regering gevraagd om samen te werken met de Curaçaose regering en met lokale mensenrechtenorganisaties.

Een punt van zorg voor HRDC blijft het feit dat het Instituut van de Kinderombudsman nog steeds niet is gestart. De organisatie dringt opnieuw aan te komen om spoedig tot de benoeming van een Kinderombudsman over te gaan. Elke dag uitstel betekent alleen maar nog meer kinderleed en onrecht. Het is ook van belang om kinderen, onze komende generatie, vanaf jong, te betrekken bij het zoeken naar uitweg uit de zorgelijke klimaatcrisis. Kinderen hebben, zo zegt HRDC, recht op een bewoonbaar land en een beschermd milieu.

Deel dit artikel