Curaçao

Gezamenlijke aanpak huiselijk en relationeel geweld

Gezamenlijke aanpak huiselijk en relationeel geweld

Gezamenlijke aanpak huiselijk en relationeel geweld | Foto Extra

Curaçao gaat huiselijk en relationeel geweld aanpakken. Vier ministeries hebben een nationaal plan opgesteld. Daarin is speciaal aandacht voor bescherming van kinderen tegen fysiek geweld en seksueel misbruik. Ook niet-gouvernementele organisaties zijn betrokken bij het plan.

Deel dit artikel