Nieuws Curaçao

Hof: geen cassatie tegen tussenvonnis Ansary

WILLEMSTAD – Het Gerechtshof in Willemstad heeft het verzoek van verzekeraar Ennia, vertegenwoordigd door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, afgewezen om in cassatie te gaan tegen een tussenvonnis in de aansprakelijkheidszaak tegen grootaandeelhouder Hushang Ansary en voormalige bestuursleden. Het Hof is van mening dat de hoger beroepsprocedure tegen Ansary voortvarend verloopt en ziet daarom geen noodzaak voor een directe cassatie.

Het besluit betekent dat het Hof vasthoudt aan zijn eigen oordeel en dat de zaak doorgeschoven wordt naar de zittingsrol van 5 december. Op deze datum zal de focus liggen op het benoemen van een deskundige om de waarde van Mullet Bay tussen 2009 en 2018 te taxeren. Dit is een ruimere periode dan waarin de door Ennia/CBCS betwiste ‘excessieve’ dividenduitkeringen plaatsvonden en is van belang voor de nog te bespreken vergoedingen aan commissarissen.

De waarde van Mullet Bay is cruciaal voor de definitieve beslissing van de Hof in Hoger Beroep.

Mullet Bay

Mullet Bay is een perceel grond in Sint Maarten dat door Ansary aan Ennia als asset is ingebracht. Het terrein is een golfresort en timeshare locatie die erstig beschadigd werd door orkaan Luis in 1995. Er bleef slechts één hotel over en de rest van de grond is niet verder ontwikkeld. Mullet Bay werd in de jaarrekeningen van Ennia opgenomen voor hoge bedragen, dat door Ansary voor een groot deel werd onttrokken aan de vennootschap. Hoe groot dat deel is moet nu worden bepaald.

Ingang Mullet Bay op Sint Maarten

Partijen zijn opgeroepen door het Hof om tot een gezamenlijk voorstel te komen voor de aanstelling van een taxateur. Mochten zij hier niet uitkomen, dan zal het Hof zelf een taxateur benoemen.

In het tussenvonnis van 12 september, net zoals in de eerste aanleg, werd Ansary opnieuw veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding, ditmaal ter waarde van ongeveer 250 miljoen gulden. Hoewel dit bedrag aanzienlijk lager ligt dan de oorspronkelijk geëiste miljard, acht het hof een taxatie van Mullet Bay op Sint Maarten essentieel voor het vaststellen van de zelfverrijking van Ansary.

De Centrale Bank staat mogelijk nog steeds kritisch tegenover de behoefte aan deze taxatie. Volgens hun interpretatie van het oordeel van het Hof, dat de dividenduitkeringen niet conform de wet en statuten zijn gedaan, had het hof kunnen en moeten beslissen dat de uitkeringen volledig terugbetaald dienen te worden zonder de noodzaak van verder onderzoek naar de waardering van Mullet Bay.

Ennia/Centrale Bank had gehoopt dat een tussentijdse cassatie door de Hoge Raad het proces zou versnellen, maar het hof is niet overtuigd en wijst het verzoek af, met als gevolg dat de procedure binnen de gebruikelijke rechtsgang zal blijven voortzetten.

Deel dit artikel