Nieuws Curaçao

Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) afgesloten

Archieffoto IPKO 2022

WILLEMSTAD – Het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) is afgelopen. Delegaties van de Staten-Generaal – de Eerste en de Tweede Kamer – en van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten vergaderden onder leiding van de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer, Mariëlle Paul, over belangrijke thema’s die alle landen van het Koninkrijk aangaan.

De centrale thema’s dit keer waren: het ongevraagde advies van de Raad van State van het Koninkrijk over het Koninkrijk, verdragen en het Unierecht, consensusrijkswetten, samenwerking binnen het Koninkrijk en democratisch deficit, en kolonialisme en slavernijverleden.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Programma en afsprakenlijst

Het overleg startte op dinsdag 27 september met een openingsbijeenkomst in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. Vertegenwoordigers van de Caribische Statendelegaties en de delegatieleider van de Staten-Generaaldelegatie, Paul Rosenmöller (GroenLinks), verzorgden een presentatie over de recente ontwikkelingen in de vier landen. 

In de middag werd de vergadering voortgezet in de Tweede Kamer met als agendapunten het ongevraagd advies van de Raad van State van het Koninkrijk en het onderwerp consensusrijkswetten.

Op woensdag 28 september stonden de deelnemers stil bij samenwerking binnen het Koninkrijk en democratisch deficit, alsook kolonialisme en slavernijverleden.

Op donderdag 29 september is een werkbezoek afgelegd aan de Floriade rondom het thema voedselveiligheid en duurzaamheid. Ook was er die dag inbreng door onderzoekers van Wageningen University & Research. 

Het interparlementair overleg eindigde op vrijdag 30 september met de vaststelling en ondertekening van de afsprakenlijst en een gezamenlijke persconferentie van de voorzitters van de vier delegaties.

Over het IPKO

Het IPKO vindt eens per half jaar plaats, in de regel in januari in een van de Caribische landen van het Koninkrijk en in mei/juni in Den Haag. Tijdens het halfjaarlijkse IPKO-overleg wisselen de parlementen van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten informatie uit over actuele thema’s die de landen van het Koninkrijk aangaan.

Deel dit artikel