Curaçao

Isla laat mensen gaan

Raffinaderij Isla stuurt haar operators die net klaar zijn met hun theoretische technische training naar huis. 15 maart is het zover.

Pas als er duidelijkheid is over de toekomst van de raffinaderij kunnen de technici hun opleiding vervolgen.

De leiding vraagt de operators om wel beschikbaar te blijven, voor het geval er op korte termijn ruwe olie geleverd wordt en Curoil geraffineerde producten afneemt.

De raffinaderij zal haar mensen begeleiden in het vinden van ander werk. Daarbij krijgen de operators in ieder geval een brief van aanbeveling mee.

Met dit bericht lijkt ook de sluiting van de raffinaderij dichter bij gekomen. Het huurcontract tussen overheid en PdVSA loopt 31 december af.

Deel dit artikel