Nieuws Curaçao

Klachtprocedure zorg en jeugdzorg Caribisch Nederland krijgt een externe adviescommissie erbij

Geschatte leestijd: 2 minuten

Klachten van inwoners van Caribisch Nederland over zorg en jeugdzorg kunnen vanaf vandaag ook voorgelegd worden aan een onafhankelijke, externe klachtadviescommissie. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

De huidige klachtprocedure die in handen is van Zorg en Jeugd Caribisch Nederland, ZJCN, krijgt daarmee een aanvulling. De klachtenfunctionaris bekijkt of een klacht ontvankelijk is en zal zodanig de klacht in behandeling nemen, zoals altijd al het geval is. Maar in voorkomende gevallen kan de onafhankelijke klachtadviescommissie gevraagd worden om over de beoordeling van een klacht te adviseren. 

Door deze toevoeging is het mogelijk de klacht ook in de Caribische context te plaatsen om zo tot een beter oordeel te komen. De leden van de klachtadviescommissie kennen de situatie van de eilanden en haar bewoners goed en komen van een van de Caribische eilanden.

Voorzitter is oud-gouverneur Frits Goedgedrag. Ook de overige vier leden werken niet bij ZJCN. Zij kunnen in alle onafhankelijkheid adviseren. De benoemingen gelden voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze periode tweemaal te verlengen. De commissie bepaalt zelf haar werkwijze. 

Een reglement waarin dit wordt vastgelegd, wordt binnenkort gepubliceerd. ZJCN levert wel de ambtelijk secretaris, die de klachtadviescommissie ondersteunt. 

De directeur van ZJCN bepaalt wanneer de commissie wordt verzocht om een klacht voor advies te behandelen. Het is dus niet zo dat de klager zelf ervoor kan kiezen dat de klachtadviescommissie naar zijn of haar klacht kijkt.

Wanneer de klachtadviescommissie een klacht behandelt, zal zij een hoorzitting organiseren. Tijdens deze hoorzitting zal de commissie naar de klager en de beklaagde luisteren. Nadat de commissie zo informatie heeft verzameld over de klacht en het verweer daarop, zal zij een advies uitbrengen. 

Dit advies stuurt zij aan de directeur van ZJCN. De directeur oordeelt vervolgens over de klacht. De klager krijgt hierover een brief, waarin ook het advies van de klachtadviescommissie als bijlage is opgenomen.  

Deel dit artikel